Streikefare i Helseplattformen

Unio varslet i dag streikeuttak i Helseplattformen. Mandag 28. juni skal Unio, SAN, LO-stat og YS-Spekter i mekling knyttet til opprettelse av overenskomst i denne virksomheten. Det er fare for at det er streik fra 29. juni.

Unio varsler i første omgang uttak av 4 personer.

Organisasjonene har hatt en lang prosess for å få på plass en avtale uten at man har klart å komme frem til en løsning gjennom forhandlinger. Alle organisasjonene står derfor samlet i denne saken, og vi er alle beredt på å bruke streikevåpenet om det skulle være nødvendig.

Lill Sverresdatter Larsen vil lede forhandlingene for Unio.

– For Unios medlemmer er det avgjørende å få på plass grunnleggende regulering av arbeidstiden, intet mer, intet mindre, sier Lill Sverresdatter Larsen.