Trygdeoppgjøret startet

– Endelig har vi fått gjennomslag for at pensjonene skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, sier sjeføkonom Erik Orskaug, som representerer Unio i trygdedrøftingene.

 

Han sier også at årets regulering av alderspensjonene blir god. Grunnen er at det medregnes at reguleringen i fjor anslo lønnsveksten langt lavere enn hva den faktisk ble.

Trygdeoppgjøret starter i dag og det er gode utsikter for pensjonistene, i følge sjeføkonom Erik Orskaug i Unio.

Unio, LO og FFO krever at den altfor lavt anslåtte lønnsveksten i fjorårets trygdeoppgjør kompenseres fullt ut i årets oppgjør. Det vil gi en etterregulering på hele 1,4 prosent. I tillegg skal årets regulering følge gjennomsnittet av lønns- og prisveksten, «men ikke høyere enn lønnsveksten» som det heter i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Frp.

God vekst i år

Når Revidert nasjonalbudsjett anslår prisveksten til 2,8 prosent og lønnsveksten til 2,4 prosent, blir årets regulering 2,4 prosent.

– Samlet blir dette likevel en meget god regulering i år, sier Orskaug.

Partene i trygdeoppgjøret har på forhånd fått signaler om at regjeringen vil gjennomføre årets regulering på en litt annen måte som gir noe lavere uttelling for etterreguleringen for i fjor.

Til Stortinget

Trygdedrøftingene avsluttes 20. mai. Denne gangen skal resultatet av drøftingene legges fram for Stortinget like etterpå.

– Det blir opp til Stortinget å gjøre endelig vedtak hvis drøftingene viser at det er uenighet om hvordan dette skal gjøres i år, sier Unios sjeføkonom. En eventuell uenighet kan være om måten overgangsordningen mellom gammelt og nytt reguleringsregime skal håndteres.

Etter dette blir det større enighet om reguleringen, og vi vil unngå de store svingningene fra år til år som har preget tidligere regulering.

 

Se felles krav fra Unio, LO og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), her: