Unio-leder Ragnhild Lied ber ASD snu

Unio har sammen med LO og YS sendt et skarpt brev til ASD der de ber departementet trekke et brev der organisasjonene bes å komme med innspill til hvilke stillinger som ikke skal omfattes av regjeringens ønske om å fjerne fratredelsesplikten for de som har særaldersgrense.

– Henvendelsen er provoserende, sier Unio-leder Ragnhild Lied. – Dette er nok et brudd på pensjonsavtalen av 2018 som klart sier hvilken rekkefølge arbeidet med særaldersgrenser skal ha, sier hun.

Om lag en tredel av de offentlig ansatte har lavere aldersgrense enn 70 år.

Her står mye på spill som ASD tar lett på. Unio, LO og YS viser til den inngåtte pensjonsavtalen av 2018 sier at «hvilke stillinger som i fremtiden skal særaldersgrense eller hvilke aldersgrenser som skal gjelde» må «avklares i en senere prosess».

– Når regjeringen vil hoppe bukk over dette, viser det at de ikke respekterer de avtaler vi har inngått. Først må vi fullføre forhandlingene om tilpasningen av pensjonsordningen til ny folketrygd for de som har særaldersgrense. Så kan vi diskutere grunnlaget for særaldersgrensene for de enkelte stillinger, sier Unio-lederen.

Her er brevet fra Unio, LO og YS