Her er alle arrangementene i Unio-kaféen i Arendalsuka

Unio er på plass på Strand Café sentralt i Pollen i Arendalsuka. Den gjøres om til Unio-kafé, der vi og våre forbund arrangerer debatter og andre tilstelninger. Debattene vil bli strømmet.

Programmet under viser alle arrangementer i Unio-kaféen.

 

Obs ! Til alle arrangementene vil det være et begrenset antall plasser tilgjengelig på grunn av smittevern, så vær ute i god tid.

Der hvor ikke annet er angitt, varer arrangementet fra 45 minutter til en time.

 

Mandag klokken 15.45

Økonomiske virkemidler og sykepleiermangel

https://program.arendalsuka.no/event/view/16870

Med Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund, Roger Bjørnstad, sjeføkonom, LO, Gunnar Stavrum, redaktør, Nettavisen, Christine Hammershaug, sykepleier, Anne Hafstad, debattleder

Arr: Norsk Sykepleierforbund

Mandag klokken 20.00 -23.00

Treff i kaféen for Unio og forbundene.

Lett servering.

Arr: Unio

Mandag klokken 21.20

Partilederdebatt på storskjerm i Unio-kaféen. Til klokken 23.00.

https://www.unio.no/arendalsuka-2021/160821-20/https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15273

Unio

Tirsdag 09.00-10.00

Velferdsduellen. Har vi råd til velferdstjenester?

Debatt

Med Kristin Clemet og Jo Thori Lind. Debattleder er Erik Aasheim, Primus Productions.

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16600

Frokost fra 0830.

Arr: Unio

Tirsdag klokken 11.00

Gerty Lund leder Norsk Fysioterapeutforbund.

NFF-møte i kaféen: «Velferds-Norge er truet – folkehelsearbeid og rehabilitering er en del av løsningen»

Med forbundsleder Gerty Lund.

Arr: Norsk Fysioterapeutforbund.

Tirsdag klokken 13.00

Fremtidens politi.

Debatt

Politiet har akkurat vært igjennom historiens største reform. Hvordan blir veien videre?

Hvordan vil et eventuelt regjeringsskifte til høsten påvirke politiet fremover ? Hvis Høyreregjeringen får fortsette: Vil politiet fortsatt være en prioritet?

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16382

Arr: Politiets Fellesforbund

Tirsdag klokken 15.00

Hva er i den svarte boksen ?

Hvorfor blir roboter rasister ?

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16412

Arr: Simula

Tirsdag klokken 16.00

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Framtidas helsetjeneste- Kvalitet for alle ?

Debatt.

Ingvild Kjerkol (Ap), Sveinung Stensland (H)  Lill Sverresdatter Larsen Norsk sykepleierforbund, Bent Ronny Mikalsen, Norsk Radiografforbund. Debattleder er Erik Aasheim, Primus Productions.

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16786

Arr: Unio

Tirsdag klokken 18.15

Leder Steffen Handal i Unio kommune
Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

Debatt om å rekruttere og beholde :

Steffen Handal i Utdanningsforbundet, Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sylkepleierforbund,

KS-styreleder Bjørn Arild Gram og Høye Gerhard Høyesen, NHO Agder. Debattleder er Erik Aasheim, Primus Productions.

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16605

Arr:Unio

Onsdag klokken 09.00- 10.30

Sårbarhet, samhandling og selvmordsforebygging

Innledninger : Ann Karin Swang, Espen Gade Rolland, Siv Skarstein, Tove Gundersen, Fredrik Walby, Lill Sverresdatter Larsen.

Debatt fra 09.50: Bent Høie (H), helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol (Ap), stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson, Lill Sverredatter Larsen, forbundsleder Norsk Sykepleierforbund, Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Anne Hafstad, redaktør i Sykepleien, debattleder.

https://arendalsuka.no/event/user-view/15351

Frokost fra 08.40

Arr: Norsk Sykepleierforbund

Onsdag fra 14.30, arrangementstart 15.00

Sammen er vi sterkere.

Fag, erfaring og politikk. Seminar og debatt.

Med Torbjørn Mohn-Haugen, Leder, Erfaringssentrum, Espen G. Rolland, Leder, av NSFs faggruppe for sykepleiere innen psykisk helse og rus SPoR, Andrea Holst, Rådgiver, Erfaringssentrum, Bjørn Lydersen, Seniorrådgiver, Norsk Sykepleierforbund.

https://arendalsuka.no/event/user-view/15551

Arr: Norsk Sykepleierforbund, Erfaringssentrum

Onsdag klokken 16.30

Hvem lytter på hemmelighetene våre i datanettverkene? 

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16389

Arr: Simula

Torsdag klokken 0900:

Unio-leder Ragnhild Lied

Unios tillitsvalgtundersøkelse presenteres

Med Unio-leder Ragnhild Lied, Sissel Trygstad og Rolf Andersen, forskningsstiftelsen Fafo. Konfransier er Erik Aasheim, Primus Productions.

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16787

Frokost fra 08.30

Arr: Unio

Torsdag klokken 11.00

Silje Naustvik er nestleder i Unio og i Norsk Sykepleierforbund.

Hvordan skal vi få til en bedre beredskap i Norge ?

Unios koronarapport presenteres. Debatt.

Med Silje Naustvik, leder av Unios koronautvalg og nestleder i Unio, samt i Norsk Sykepleierforbund,

Kjetil Rekdal, nestleder i Unio og Politiets Fellesforbund,

Ingunn Foss (H) og Maria Aasen-Svensrud (Ap). Debattleder er Erik Aasheim, Primus Productions.

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16609

Lett servering fra 10.30

Arr: Unio

 

Lenke til alle arrangementer på Arendalsuka her

Arrangementer på andre scener, der Unio deltar :

Tirsdag 17. august klokken 13.00

Velferdslikningen- kan den løses ?

Debatt i Lille hotell Arendal.

Unio er medarrangør og Unio-leder Ragnhild Lied deltar i debatten, med Torbjørn Røe Isaksen, Arbeids- og sosialminister, Tuva Moflag, Stortingsrepresentant, Ap, Bjørn Arild Gram, Styreleder, KS, Mette Nord, Leder, Fagforbundet. Debattleder er Erik Aasheim, Primus Productions.

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15680

Arendal kirke i kveldssol under Arendalsuka Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Arr: KS, Unio og Fagforbundet

Tirsdag 17. august 2021 15.00-16.00. 

Utdanning for omstilling 

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16177

Den nye Stortingsmeldingen om økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning (Meld.St. 16) har koblingen mellom utdanning og omstilling som gjennomgangstema.

Under ligger erkjennelsen av at samfunnet og økonomien er i konstant endring. Hvilke konsekvenser får dette for bedrifter, høyskoler og universiteter, og samarbeidet mellom dem?

På ishavskuta Berntine ved Hotel Tyholmen.

 

Onsdag kl 16.30- 17.45,

Likestillingspolitikk. Glemmer vi kjønnsperspektivet ? 

Debatt på Clarion Hotel Tyholmen, Sal B.

På vegne av en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider i tråd med FNs kvinnekonvensjon og bærekraftmålene, vil vi invitere dere til rapportlanseringer og debatt om hvordan Norge lever opp til våre internasjonale forpliktelse om jenters og kvinners rettigheter. Paneldebatten ledes av Hilde Sandvik.

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/16253

Arr: FOKUS – Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. Norges Kvinnelobby, JURK-Juridisk Rådgivning for Kvinner og Norsk Kvinnesaksforening. Kvinnefronten, Norske Kvinners Sanitetsforening, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Unio. Norsk Sykepleierforbund, Landsorganisasjonen i Norge og Norges Kvinne- og Familieforbund.