Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Trygdeoppgjøret startet

– Endelig har vi fått gjennomslag for at pensjonene skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- [...]

Revidert budsjett: – Me må sikre den framtidige kompetansen

– Me treng fleire, målretta tiltak som treff utsette grupper av unge. Dei unge er [...]

Unio-leder Ragnhild Lied ber ASD snu

Unio har sammen med LO og YS sendt et skarpt brev til ASD der de [...]

Revidert budsjett: Konsumdrevet vekst

Arbeidsledigheten går svakt ned, sysselsettingen øker bare litt, næringsinvesteringene øker ikke etter kraftig nedgang i [...]

Medbestemmelse og samarbeid i krisetider

Koronakrisa har satt den norske arbeidslivsmodellen og partssamarbeidet på prøve. Fafo har undersøkt hvordan tillitsvalgte [...]

Ba politikerne avvise regjeringens pensjonsforslag

Stortingets arbeids- og sosialkomité holdt i dag høring om regjeringens lovforslag om fjerning av plikten [...]

Regjeringens pensjonsforslag bør avvises

Unio og flere forbund deltar i pensjon-høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité torsdag. Regjeringen har [...]

– Nå må vi ha lært at nok kompetanse er viktig

Da koronapandemien traff oss manglet vi smittevernsutstyr og hadde for få intensivplasser. I tillegg var [...]

Vil stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

Stortingets næringskomité vil stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, i tråd [...]

Se muligheter for flere i arbeidslivet

– Antall unge uføre er doblet de siste ti årene. Vi vet også at mer [...]