Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Må ha klare rammer og faglig grunnlag for autorisasjon

Stortinget skal stemme over å gi fysioterapeuter med videreutdanning i manuellterapi dobbel autorisasjon. Saken behandles [...]

Styrk offentlig eierskap !

Det grønne skiftet er en grunn til at det offentlige eierskapet bør styrkes. Staten skal [...]

Derfor trenger offentlig sektor en høyere ramme

Under hele valgkampen fikk vi høre at «nå det er vanlige folks tur» og at [...]

Unio vokser videre: Over 389 000 er medlemsrekord!

Unio setter ny rekord i antall medlemmer og har nå over 389 000 medlemmer fordelt [...]

Ny medlemsfordel: Gunstig forvaltning av din pensjon

Unio har forhandlet frem en meget god avtale med Nordea Liv på vegne av alle [...]

Dette er nytt i reiseavtalene

Hovedsammenslutningene og Kommunal og distriktsdepartementet er enige om nye særavtaler for dekning av utgifter til [...]

Stort og viktig steg mot grønne reiseavtaler

Unio har fått gjennomslag for at Statens reiseregulativ må stimulere til færre og grønnere jobbreiser. [...]

Unio kommune: Enighet om ny hovedavtale

Arbeidstakerorganisasjonene og KS er nå enige om en ny hovedavtale. Den nye avtalen er en [...]

Nye forhandlingsutvalg oppnevnt i Unio

Styret oppnevnte nye forhandlingsutvalg i Unio på sitt møte 11. januar.   Det er seks [...]

Nordea Direct kutter rentene igjen

Nordea Direct setter ned renten på Unio-avtalene for produktene Boligstart, Boliglån Ung og Boliglån 50 [...]