Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Her er Unio i Arendalsuka

Demokratispørsmål, utdanning, folkehelse, beredskap, forskning og rekruttering til fremtidens velferdsyrker. Unio og forbundene har et [...]

Møtte næringsministeren om strømstøtteordning for næringslivet

Unio-leder Ragnhild Lied møtte i dag næringsminister Jan Christian Vestre om situasjonen for næringslivet i [...]

Ny prosessavtale om særaldersgrenser

Partene i offentlig sektor og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har blitt enige om en ny prosessavtale [...]

Flere endringer og føringer i revidert budsjett 2022

AP, SP og SV la fram avtalen om RNB i dag tidlig. SV har flyttet [...]

Høy prisvekst påvirker reallønnsveksten

SSB la fram nye anslag for norsk økonomi i dag. Vi går inn i en [...]

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene

Unio ble enig med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen – hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor [...]

Lønnsoppgjøret: Løsning i Oslo

Unio har kommet til enighet med Oslo kommune. Oppgjøret har en økonomisk ramme som er [...]

Unio kommune: Kan bli streik i Bergen fra 24. mai

Fra 24. mai kan drøyt 500 kommuneansatte være i streik i Bergen. Helse og utdanning [...]

Revidert budsjett 2022: – Regjeringen kan ikke ha fått med seg de siste prisøkningene

Regjeringen anslår prisveksten til 3,4 prosent for året i revidert nasjonalbudsjett. – Det kan se [...]

Full fart i norsk økonomi, men lite penger til kommunene

Regjeringen foreslår at kommunesektoren neste år skal få en økning i de frie inntektene etter [...]