Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Full fart i norsk økonomi, men lite penger til kommunene

Regjeringen foreslår at kommunesektoren neste år skal få en økning i de frie inntektene etter [...]

Lønnsoppgjøret: Brudd i Oslo kommune

Unio har brutt årets forhandlinger med Oslo kommune. – For mye er fortsatt uløst, sier [...]

Brudd i KS: – Avstanden for stor

Unio kommune brøt i dag lønnsforhandlingene med KS. Årets hovedoppgjør går dermed til mekling. Fredag [...]

Unio Oslo: Må ha høyere ramme enn frontfaget

For å ta igjen tapt lønnsutvikling og sikre reallønnsvekst for alle med lang utdanning, krever [...]

Unio kommune: – Vi må ta igjen det tapte – krever lønnsløft

– Det er lærermangel og sykepleiermangel. Nå krever Unio kommune reallønnsvekst til alle, en høyere [...]

Enighet med Spekter i innledende forhandlinger

Unio kom tirsdag kveld i mål med de første forhandlingene i Spekter. Det skal gjennomføres [...]

– Forventninger om et lønnsløft

I dag møtte Unios forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen og Spekters direktør Anne-Kari Bratten med sine [...]

– Trepartssamarbeidet er gullet vårt, også i klimapolitikken

Hva er fagbevegelsens og profesjonenes rolle i klimapolitikken? Hvordan og hvorfor skal de bidra i [...]

Flyktningkrisen: Et samlet, norsk arbeidsliv står klart

Millioner av ukrainere er på flukt. Vi må og skal ta imot så mange vi [...]

Gjennomslag for regler om hjemmekontor

Dersom du jobber på hjemmekontor, er du i dag unntatt fra en hel del av [...]