Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

2024-budsjettet må sikre nok, kvalifisert arbeidskraft

– Statsbudsjettet for neste år må ta igjen etterslepet, etter at velferden må ta en [...]

Utdanning må lønne seg: – Vi gir oss aldri på lønn!

Lønnsoppgjeret, verdien av høgare utdanning, trepartssamarbeidet og mellombelse tilsetjingar var tema da Unio-leiar Ragnhild Lied [...]

– Det må lønne seg å ta høyere utdanning!

Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at utdanning utover fullført videregående opplæring lønner seg, men slett [...]

Unio: Klokt å videreføre IA-avtalen

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. [...]

Skuffet over redusert tilskudd til studentvelferd

– Regjeringens kutt i tilskuddene til samskipnadene med 31 mill. kroner, er dramatisk og skuffende, [...]

Unio støtter streiken i privatbarnehagene

Utdanningsforbundet er i streik i tariffområdet Private Barnehagers Landsforbund (PBL). De streiker for en anstendig [...]

– Sammen redder vi liv!

Unio støtter årets TV-aksjon og har bevilget 100.000 kroner til helsehjelp. Unio-lederen oppfordrer også til [...]

Kjernetjenestene rammes som følge av stramt kommunebudsjett.

Regjeringen foreslår et betydelig strammere kommuneopplegg i 2023 enn den foreslo i Kommuneproposisjonen før sommeren. Det [...]

Optimistisk regjering: Ingen økning i ledigheten og god vekst i fastlandsøkonomien, tross redusert oljepengebruk

Nasjonalbudsjettet viser at den registrerte arbeidsledigheten, som i år anslås til 1,7 prosent, ikke øker [...]

Regjeringen tror på lavere prisvekst neste år

Regjeringens anslag på prisveksten neste år er betydelig lavere enn både SSBs og Norges Banks [...]