Gjennomslag for Unio-krav om pensjon

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet til Unios krav om at sykepleiere på «gammel» pensjonsordning kan jobbe i små stillinger uten at pensjonen reduseres, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regjeringen legger i dag fram forslag om at pensjonerte sykepleiere født i 1964 eller tidligere, kan jobbe i stillinger under 20 prosent, uten at det går ut over pensjonen.

– Det er veldig viktig for velferden at vi utnytter den kompetansen pensjonerte sykepleiere har, sier Lied.

Når den nye tjenestepensjonen er innført for fullt, vil sykepleiere og andre offentlig ansatte kunne kombinere jobb og pensjon uten at pensjonen reduseres.

Regjeringen innfører samtidig et gammelt krav om pensjon fra første krone og første dag også i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene (SPK og pensjonsordningen for sykepleiere), slik at offentlig ansatte som for eksempel jobber i små stillinger vil tjene opp rettigheter til fra første krone og første dag.

 

Les også: Vil la pensjonerte sykepleiere jobbe uten redusert pensjon – regjeringen.no

Les mer på NSFs sider