Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Lønnskamp, vold, trusler og trakassering i Unio-kaféen

Hvordan viktige velferdstjenester kan sikres kvalitet, rekruttering og nok bemanning med kompetanse var tema i [...]

Viktige debatter i Unio-kaféen onsdag

Folkehelse, grunnbemanning, studenters utfordringer og regjeringens plan for forskning og høyere utdanning var til debatt [...]

Praksis-lotteriet til debatt i Arendal

– Praksisplasser er en flaskehals for helseyrkene og for læreryrket. Det er positivt at antall [...]

Stor aktivitet i Unio-teltet i Arendal

I dag startet det faglige programmet på Arendalsuka for Unio og forbundene. Helseberedskap, forskningsformidling og [...]

Her er Unio i Arendalsuka

Demokratispørsmål, utdanning, folkehelse, beredskap, forskning og rekruttering til fremtidens velferdsyrker. Unio og forbundene har et [...]

Møtte næringsministeren om strømstøtteordning for næringslivet

Unio-leder Ragnhild Lied møtte i dag næringsminister Jan Christian Vestre om situasjonen for næringslivet i [...]

Ny prosessavtale om særaldersgrenser

Partene i offentlig sektor og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har blitt enige om en ny prosessavtale [...]

Flere endringer og føringer i revidert budsjett 2022

AP, SP og SV la fram avtalen om RNB i dag tidlig. SV har flyttet [...]

Høy prisvekst påvirker reallønnsveksten

SSB la fram nye anslag for norsk økonomi i dag. Vi går inn i en [...]

Enighet i hovedtariffoppgjøret i Samfunnsbedriftene

Unio ble enig med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen – hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor [...]