Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Mellomoppgjøret i Virke avsluttet med enighet

Det er oppnådd enighet i mellomoppgjøret mellom Unio-forbundene og Virke i forhandlingene om landsoverenskomsten (LOK) [...]

Ny ledelse i Unio-studentene

Sigrid Husøy Larsen ble lørdag valgt til ny leder for Unio-studentene for perioden august 2021 [...]

Diskuterte Unios tillitsvalgtundersøkelse

Fafo har på oppdrag fra Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering  gjort en undersøkelse blant [...]

Unios koronarapport lansert

Er vi beredt for neste krise ? Unio la frem sin rapport fra koronapandemien på [...]

Her er alle arrangementene i Unio-kaféen i Arendalsuka

Unio er på plass på Strand Café sentralt i Pollen i Arendalsuka. Den gjøres om til [...]

Dato er satt for frivillig nemnd i lønnsoppgjøret for sykehusene

Dato er satt for frivillig nemnd i Unio og Spekters lønnsoppgjør for spesialisthelsetjenesten. Nemnda vil [...]

Enighet i område 12 i Spekter helse, velferd og oppvekst

Det er enighet i Spekter område 12, virksomheter i helse, velferd og oppvekst i mellomoppgjøret [...]

Arven etter statsråd Robert Eriksson

Faste ansettelser hos en arbeidsgiver, i hovedsak på fulltid, er hovedregelen i norsk arbeidsliv. Derfor [...]

Streikefare i Helseplattformen

Unio varslet i dag streikeuttak i Helseplattformen. Mandag 28. juni skal Unio, SAN, LO-stat og [...]

Disse tas ut ved streik i Oslo

Neste uke skal Unio Oslo i mekling. Blir det ikke enighet tas over 600 Unio-medlemmer [...]