Profesjonsforbundet stiftet og interimsstyre valgt

Tre fagforeningsledere åpnet i fellesskap stiftelsesmøtet for det nye forbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte. Nå skal de sammen med resten av det nyvalgte interimsstyret lede etableringen.

Unios leder, Ragnhild Lied, mener sammenslåingen er modig, viktig og framtidsrettet.

Alle møtte gamle kjente, men alle ble også kjent med noen nye da de 68 delegatene fra Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) samlet seg på Gardermoen 13. juni 2024.

Hver og en var utpekt fra sin fag- og profesjonsforening til å være med på den formelle – og høytidelige – stiftingen av et nytt felles profesjonsforbund.

«En stemme man blir nødt til å lytte til»

Presteforeningens leder, Eva Klokkerud, har om lag 2200 medlemmer i ryggen og representerer dermed den klart største av de tre fusjonerende foreningene.

– Når prester, diakoner og undervisningsansatte nå går sammen i et felles fagforbund, får vi en enda sterkere stemme. Vi får en større kirkefaglig tyngde med oss inn i medbestemmelse og møter med arbeidsgivere. Som jeg har hørt sentrale aktører i kirka si: «Dette blir en stemme man blir nødt til å lytte til». Og vi trenger nettopp det, en sterk kirkefaglig stemme i alle endringene som nå pågår, både i kirke og samfunn, sa Eva Klokkerud i sin del av åpningstalen.

Sterk fagforening – og et felles «vi»

– En fagforenings viktigste arbeid er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, fastslo Diakonforbundets leder, Asbjørn Sagstad, og minnet om at det er de tillitsvalgte som bygger opp en god og sterk fagforening gjennom vervene de tar på seg.

Samtidig skal det nye profesjonsforbundet også ha som mål å fremme kollegialt samhold og faglig samarbeid både innenfor og mellom tre profesjoner.

Felles grunnlag som grunnstein

På vegne av de tre fagforeningslederne var det KUFOs leder, Lene Beate Østerås, som inviterte til å legge ned en felles grunnstein for det nye profesjonsforbundet.

Med tjenesteordningene for de vigslede stillingene prest, diakon og kateket, hver forenings historie og med Bibelen som felles grunnlag for tjenesten, ble det symbolske grunnlaget lagt.

– Vi skal fortsette å ha stolthet for egen profesjon, åpne øynene for de andres profesjoner og sammen skape et større felles «vi», sa Lene Beate Østerås.

”Unio skal vere der for dykk!”

Det nye profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte blir også del av et enda større fellesskap gjennom Unio.

Unio-leder Ragnhild Lied hilste stiftelsessamlingen med å beskrive dannelsen av det nye profesjonsforbundet som «modig, viktig og ikkje minst framtidsretta!».

Basert på sine egne erfaringer fra andre lignende prosesser ga hun samtidig de tre fusjonerende foreningene noen råd med på veien videre:

– Ta ting steg for steg – somme vurderingar og avgjerder tar lengre tid enn andre.

– Tenk meir på gode og framtidsretta løysingar enn på maktkampar her og no. Likevel – ikkje fei vanskelege tema under teppet. I så fall dukkar dei garantert opp att.

– Prøv uansett å bygge på verdiar dei ulike medlemsgruppene forvaltar og forventar å finne i ein ny organisasjon. Og la det vere lov å vise fram det særegne til dei ulike profesjonsgruppene.

– Ver rause – la ulike fagtradisjonar finne sin plass og vere synlege.

På vegne av Unio som hovedorganisasjon ga hun også denne forsikringen:

– Unio skal sjølvsagt vere der for dykk!

Eva Klokkerud leder interimsstyret

Etter det formelle stiftelsesmøtet på Gardermoen, er det interimsstyret som nå skal lede arbeidet frem mot oppstart av det nye profesjonsforbundet i 2025.

I tråd med det som er blitt avgjort underveis i prosessen, er det Presteforeningens leder som også skal lede interimsstyret.

I tillegg til leder Eva Klokkerud består interimsstyret av:

  • Arnt Johan Vistnes (PF)
  • Ingvild Knudsen Hammernes (PF)
  • Asbjørn Sagstad (DNDF)
  • Ann-Kathrin Fjøren Kasbo (DNDF)
  • Lene Beate Østerås (KUFO)
  • Bjørn Losvik (KUFO)

Hva skal barnet hete?

Noe mange har vært opptatt av, er navnet på den nye organisasjonen.

Det juridiske og litt lange navnet «Profesjonsforbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte» er vedtatt. Hva organisasjonen i kortform og dagligtale skal bli kjent som, jobbes det videre med.

Stiftelsessamlingen ga interimsstyret mandat til å vedta «et kortere navn som organisasjonens visuelle identitet og nettsider kan bygges på.»