Unios sjeføkonom retter opp i uriktige LO-påstander

Å skape fiendebilder river ned tilliten, skriver sjeføkonom Fredrik Haugen i Unio i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Unios sjeføkonom går i rette med LOs sjeføkonom, som i en kronikk i Dagens Næringsliv 18. juni nok en gang går til angrep på Unio for ikke å støtte frontfagsmodellen.

– Hadde Bjørnstad vært interessert i realiteter heller enn å ville skape et fiendebilde av Unio, kunne han lett sett at Unio slett ikke har «angrepet den kollektive lønnsdannelsen», skriver Fredrik Haugen i Unio.

LO har gjentatte ganger gått til angrep på Unio, selv under en fullt lovlig streik i staten.

LOs sjeføkonom synes å mene at Unios krav om to tariffavtaler i staten viser at Unio vil «markedsutsatte lønnsforhandlingene», «sende tillitsvalgte og medlemmer ut i lokale lønnskamper» og at vi «ser ut til å akseptere økt ulikhet og arbeidsledighet».

Påstandene har ikke rot i virkeligheten

– Hadde Bjørnstad forholdt seg til realitetene, ville han sett at lønnsmidlene på Unios avtale i staten i det alt vesentlige er blitt fordelt lokalt som generelle prosentvise tillegg, ifølge Fredrik Haugen.

En fersk Fafo-rapport konkluderer også med at to tariffavtaler i staten hittil ikke har gitt økte lønnsforskjeller.

Bjørnstad mener at Unios ønske om to avtaler i staten må oppfattes som et angrep på frontfagsmodellen.

– Det er nesten vanskelig å ta dette seriøst. Flere avtaler i samme område er regelen heller enn unntaket i store deler av privat sektor, der LO er den største arbeidstagerorganisasjonen og har flest avtaler, og hvor 85 prosent av lønnsdannelsen skjer lokalt. Skal en tro Bjørnstad, så står hele samfunnsmodellen på spill hvis ikke Unio føyer seg for LOs krav i staten. Det er feil, skriver Unios sjeføkonom.

– Det er ingenting ved modellen som står på spill, med mindre LO selv river den i biter. Fundamentet i den norske modellen er gjensidig tillit mellom arbeidslivets parter. Å skape fiendebilder av andre arbeidstagerorganisasjoner bidrar bare til å rive ned denne tilliten. Å styrke den norske modellen gjør det i alle fall ikke, ifølge Haugen.

Her er hele innlegget til Fredrik Haugen

 

Mer om Unio-streiken i staten

Alt om lønnsoppgjøret