Å organisere seg er framtida

Frank Aleksander Bræin er leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet. Foto: Jonas Ohlgren Østvik

Utdanningene vi tar skal ikke bare kvalifisere oss ut i et langt arbeidsliv, de skal kvalifisere de som kommer etter oss. Våre kommende kollegaer.

Publisert: 7. oktober 2019

Av: Frank Aleksander Bræin, leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Skal vi nå målet om et bærekraftig samfunn, er vi avhengige av at alle medlemsgrupper i samfunnet deltar. Det gjelder nåværende arbeidstakere, og det gjelder oss, studentene.

Framtida vår står på spill, derfor trenger vi en sterk og tydelig stemme som kan være vårt forhandlingskort i møte med stat og arbeidsgiver. En stemme i møte med den norske modellen som kan ivareta arbeidstakernes interesser. Samfunnet er i rask endring, og det gjelder å henge med.

Vi bygger framtida sammen

Vi er heldige som kan gå inn i et arbeidsliv der fagforeninger har banet vei for oss, og som fortsatt står i kampene om å beholde rettighetene våre og gi oss bedre vilkår. Vi tar med oss en fagforeningshistorie som viser oss betydningen av å stå sammen – for rettigheter, forutsigbarhet og trygghet når vi kommer ut i arbeidslivet.

Jo flere medlemmer vi er, jo tyngre blir vektskåla på vår side

Studentorganisasjonen vår eksisterer for medlemmene våre og utdanningene vi tar. Fordi vi mener noe og vil noe med utdanningene våre. I Pedagogstudentenes tilfelle, for barn og elevers beste.

En plass rundt bordet

Vi gjør en forskjell på studiestedene og i øvrig nasjonal politikk. Fordi vi organiserer oss, får vi en plass rundt bordet. Det betyr innflytelse og en reell mulighet til å påvirke hvordan utdanningene våre skal rigges for framtida. Fordi vi er mange som synger det samme refrenget, er det ingen veier utenom – vi blir lyttet til.

Organisering og fagforening må være profesjon, ikke bare lønn og tariff

Å være organisert er å ta ansvar for sitt eget profesjonsfellesskap og for samfunnet vi er med på å bygge. Det er profesjonen som må og skal ha hendene på rattet når det kommer til arbeidslivet.

Det betyr at vi må snakke lønn og tariff, men vi må også snakke fag og profesjon. Fordi det henger sammen. Det er profesjonen som må si fra når tilliten svekkes eller faget utvannes.

Profesjon er politikk – og vi må kunne stå støtt når grenser flyttes og andre mener de vet best.

Vi gjør en forskjell

Som leder av en studentorganisasjon som stadig vokser, ser jeg verdien av fellesskapet og at det nytter å stå sammen. Det er sånn vi gjør en forskjell. Vårt moderforbund, Utdanningsforbundet, har hele tiden vært med på å spille oss gode, på å utfordre oss og ta imot utfordringer fra oss.

Vi får muligheten til å ta plass, en plass vi også får hos hovedsammenslutningen vår Unio.

Ikke bare fordi vi er studentorganisasjonen deres, men fordi vi har noe på hjertet.

Vi er framtida

Bedre utdanninger er viktig for oss, fordi det er vi som er morgendagens arbeidstakere, og det er avgjørende for hva vi tar med oss inn i arbeidslivet. Det vi gjør vil kunne gi ringvirkninger i mange generasjoner fremover.

Å organisere seg er framtida

Det er faktisk helt avgjørende dersom vi skal utvikle utdanningene våre til studentenes og profesjonens beste. Vi kan påvirke og la oss bli påvirket av forbundene vi hører til, men det viktigste er at vi kan gjøre en forskjell. Om du organiserer deg hos oss eller noen andre, er det nettopp din stemme som kan utgjøre en viktig forskjell.