Kategoriarkiv: Fylkeskommunene

Skuffende, men ikke overraskende fra Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda kom fredag med sin kjennelse i tvistesaken mellom Utdanningsforbundet, samt Lektorlaget og Skolenes Landsforbund, [...]

Unios overordnede budsjettkrav 2023

I stramme økonomiske tider er det særlig viktig å sikre velferden og kjernetjenestene i offentlig [...]

Ba Finanskomiteen etterspørre oppdaterte anslag

Unios sjeføkonom, Erik Orskaug, ba Finanskomiteen etterspørre oppdaterte anslag for den økonomiske utviklingen da han [...]

Regjeringen må også ta ansvar for økte strømutgifter i offentlig sektor

– Det er bra at regjeringen har lagt frem en strømstøtteordning for bedriftene og at [...]

Stor aktivitet i Unio-teltet i Arendal

I dag startet det faglige programmet på Arendalsuka for Unio og forbundene. Helseberedskap, forskningsformidling og [...]

Unio Oslo: Her kan det bli streik fra neste uke

Dersom Unio ikke kommer til enighet med Oslo kommune i mekling, er det streik fra [...]

Viktig gjennomslag for retten til heltid

Retten til heltid har vært en av Unios kampsaker over lang tid og var ett [...]

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 9. februar 2018 ut rapporten “Desentralisering av oppgaver fra staten til [...]