Skuffende, men ikke overraskende fra Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda kom fredag med sin kjennelse i tvistesaken mellom Utdanningsforbundet, samt Lektorlaget og Skolenes Landsforbund, og KS.

Konklusjonen ble stikk i strid med det Utdanningsforbundet argumenterte for, og nemnda landet i stedet på det arbeidsgiver KS hadde prosedert på: En senest mulig virkningsdato, det vil si ved lærerstreikens slutt den 27. september. Med andre ord, et verst mulig utfall for landets organiserte lærere i skoler og barnehager.

Leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal
Foto: Terje Pedersen / NTB

– Dette er et stort tap for skolen og en fallitterklæring fra KS og landets politikere. Arbeidsgiverorganisasjonen KS svikter igjen den største yrkesgruppen i kommunal sektor, sier Utdanningsforbundets leder Steffen Handal til Utdanningsforbundets nettside.

– Dette er en skuffende, men ikke overraskende kjennelse. Jeg forstår godt at lærerne opplever at de nå blir straffet dobbelt og at tilliten til arbeidsgiver er lav. Det påhviler derfor både KS og regjeringen nå et stort ansvar for å gjenopprette tilliten til lærerne, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Les også Unio-lederen replikk Rikslønnsnemnda: har arbeidsgjevar alltid rett?