Kategoriarkiv: Bærekraft

Myndighetene må kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann

For å få lik konkurranse i norske farvann og på norsk sokkel, mener Unio at [...]

Jobber for klimaet uten å streike

Klimakrisen fordrer en stor innsats i arbeidslivet. Vi skal gjøre vårt. Denne uka, fra 20. [...]

– Bli bøssebærer!

Årets TV-aksjon går til CARE for deres arbeid for vanskeligstilte jenter og kvinner i verden. [...]

Ny politisk ledelse i Maskinistforbundet

Jarl Gunnar Faksvåg ble i dag, med akklamasjon, valgt til leder i Det norske maskinistforbund, [...]

Maskinistene sa nei til sammenslåing, blir i Unio

Et solid flertall av delegatene på landsmøtet til Det norske maskinistforbund (Dnmf) sa i dag [...]

Unio støtter årets TV-aksjon

Unios styre besluttet i dag å bevilge 100 000 kroner til TV-aksjonen, som i år [...]

Unio støtter bypakker og bompenger

– Skal vi klare klimautfordringene må biltrafikken i byene gi et betydelig bidrag, sier sjeføkonom [...]

Bærekraft på dagsordenen i høyere utdanning

Universitetet i Bergen var arrangør for konferansen Kunnskap for en bedre framtid, der akademias rolle [...]