Ny melding om innovasjon i offentlig sektor

I dag lanserer regjeringen sine planer for innovasjon i offentlig sektor. Planene kommer i en form av en stortingsmelding. Unio-leder Ragnhild Lied er fornøyd med at bærekraftsmålene er inkludert i innovasjonspolitikken.

Meldingen kommer på et tidspunkt da store deler av offentlig sektor nærmest har vært et «innovasjonslaboratorium». Etter 12. mars opplevde store deler av arbeidslivet en form for «tvangsdigitalisering». Over natta ble eksempelvis undervisning, møter og konsultasjoner digitale. Den nye jobbhverdagen endret samarbeidsrelasjoner og samarbeidsformer.

Det er ikke vanskelig å komme med eksempler på innovativ praksis de siste månedene. Det er heller ikke vanskelig å komme med eksempler på innovasjoner i offentlig sektor de siste årene.

– Dersom vi tenker på tjenestetilbud, tilgjengelighet og produktivitet ser vi at offentlig sektor anno 2020 er svært annerledes enn 2010-utgaven, sier Ragnhild Lied.

En relativ høy digital kompetanse, en utviklet digital infrastruktur og tilgang til ny teknologi er vesentlige forklaringer på deler av disse endringene.

– Kunnskapsrike og kompetente ansatte som vises tillit, er en helt avgjørende forklaring på de samme endringene, sier Lied.

Økonomi og arbeidsliv har store utfordringer post-korona, men også i årene framover.

– I denne situasjonen er det spesielt viktig å samle troppene og bruke ressursene riktig. Jeg har tro på innovasjons-initiativ som videreutvikles i samarbeid med ansatte og ansattes organisasjoner, sier Lied.

Hun mener det er viktig at realisering av bærekraftsmålene inkluderes som en endringsmodell.

– Jeg er spesielt fornøyd med at bærekraftsmålene inkluderes i innovasjonspolitikken. Måloppnåelse forutsetter nettopp nye måter å jobbe på, ny organisering og ny kunnskap, sier Lied.

Hun understreker at Unio støtter innovasjons- og digitaliseringsspor som kan bidra til mer bærekraftig vekst, inkluderende samfunn og andre målsettinger som faller inn i bærekraftsmål-modellen.

– Og det hele må selvsagt bygge på gode samarbeidstradisjoner mellom partene i arbeidslivet, slutter Ragnhild Lied.

Unio vil lese innovasjonsmeldingen og gi mer utfyllende kommentarer, blant annet i høringsrunden.

Nikolai Astrup legger fram meldingen klokken 8:15 i dag.