– Bli med på årets TV-aksjon!

– Årets TV-aksjon skal bidra til å rydde havet der problemene med forsøpling er størst. Dette krever internasjonalt samarbeid, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 

Hvert minutt ender minst 15 tonn med ny plast opp i havet. Mengden bare øker for hvert år. Dersom utviklingen fortsetter, anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050.

80 prosent av søppelet som havner i havet kommer fra aktivitet på land. Det kan være en plastpose som blåser bort, en sneip som kastes på bakken eller avfall fra storindustrien som dumpes.

Aktiviteter på havet, som fiskerier, petroleumsindustri og shipping, utgjør altså kun 20 prosent.

Les mer om plast i havet her 

 

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota.

En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia.

Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

80 prosent av søppelet som havner i havet kommer fra aktivitet på land. En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

Unio bidrar med 100.000 kroner.

 

Les mer om prosjektene pengene går til etter TV-aksjonen 

 

Forsøplingen øker raskt

Hvert minutt ender minst 15 tonn med ny plast opp i havet. Mengden bare øker for hvert år. Dersom utviklingen fortsetter, anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050.