Unio støtter TV-aksjonen

TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet. I år går TV-aksjonen av stabelen 18. oktober, og Unio bidrar.
– Forsøpling av havet er en stor trussel for både mennesker og dyr. Årets TV-aksjon skal bidra til å rydde havet der problemene med forsøpling er størst. Dette krever internasjonalt samarbeid. Å engasjere lokalbefolkningen til å forbedre hverdagen sin, samtidig som både land og hav blir renere, er blant gode tiltak årets TV-aksjon bidrar til, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

 

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota.

En fjerdedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia.

– Forsøpling av havet er en stor trussel for både mennesker og dyr. Årets TV-aksjon skal bidra til å rydde havet der problemene med forsøpling er størst. Dette krever internasjonalt samarbeid, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand.

– Økt kunnskap og kompetanse vil bidra til internasjonal opprydning og resirkulering. Med lokal forankring, vil prosjektene Verdens naturfond gjennomfører i Asia bidra til et bedre miljø og hav globalt, sier Ragnhild Lied.

Unio bidrar med 100.000 kroner. Midlene går til lokale tiltak for å samle inn og resirkulere plast, blant annet.

Les mer om prosjektene pengene går til etter TV-aksjonen 

 

Forsøplingen øker raskt

Hvert minutt ender minst 15 tonn med ny plast opp i havet. Mengden bare øker for hvert år. Dersom utviklingen fortsetter, anslås det at 60 tonn plast vil havne i havet hvert eneste minutt i 2050.

80 prosent av søppelet som havner i havet kommer fra aktivitet på land. Det kan være en plastpose som blåser bort, en sneip som kastes på bakken eller avfall fra storindustrien som dumpes.

Aktiviteter på havet, som fiskerier, petroleumsindustri og shipping, utgjør altså kun 20 prosent.

Les mer om plast i havet her 

 

Til Verdens naturfond

Forurensing i havet truer både mennesker og dyr.

Pengene fra TV-aksjonen går til Verdens naturfond, WWF. I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal WWF redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig. De skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen. Gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900.000 mennesker, vil TV-aksjonen 2020 utgjøre en forskjell.

Målet er null plast på avveie i 2030.

 

 

 

En av Thailands strender, full av plast og annen forurensning. Nå skal det ryddes på land for å rense havet.

Bli med på koronavennlig aksjon!

TV-aksjonen NRK er verdens største dugnad. 7000 frivillige over hele landet jobber for å mobilisere og organisere TV-aksjonen lokalt.

Det lokale engasjementet er noe av det som gjør TV-aksjonen i Norge helt unik.

På grunn av koronapandemien vil TV-aksjonen 2020 arrangeres uten at bøssebærere går fysisk fra dør til dør, slik Norges befolkning er vant til.