Sats på anstendige arbeidsforhold og utdanning !

FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene er inne i sin 3. dag. Unio fikk mulighet til å holde et innlegg i FNs plenumsdiskusjon.

 

Det er lange dager og spennende diskusjoner om håndtering av korona-krisen og reformering av lokal, nasjonal og internasjonal politikk i retning bærekraftsmålene.

– Det sier seg selv at de som skal realisere bærekraftsmålene må involveres i arbeidet, sier Liz Helgesen i Unio.

En av sesjonene i dag handlet om krisehåndtering og bærekraftsarbeid lokalt.

Unio fikk muligheten til å holde innlegg på vegne av den norske delegasjonen.

 

Budskapet var tydelig: De som står i fronten av krisehåndteringen må sikres anstendige arbeidsforhold, pluss: Sats på utdanning og bærekraftig og innovativ infrastruktur lokalt.

 

Forankring viktig

 

En av sesjonene på FNs høynivåmøte i dag handlet om krisehåndtering og bærekraftsarbeid lokalt. Unio fikk muligheten til å holde innlegg på vegne av den norske delegasjonen.

Vi lever våre liv i kommunene. Når de fleste mål og delmål skal gjennomføres i kommunesektoren er brede diskusjoner rundt lokalt engasjement og lokale løsninger nyttig for videre arbeid. Arbeidstakerperspektivet var nærmest fraværende i diskusjonen.

– Det sier seg selv at de som skal realisere bærekraftsmålene må involveres i dette arbeidet. Unio har på agendaen nasjonalt arbeid, men det samme selvsagt også globalt understreker Liz Helgesen.

Unios internasjonale sekretær representerer Unio og Norge på FN-møtet.

 

 

Lenke til innlegget:

We live our lives in local communities

 

I løpet av FN-møtet High Level Political Forum (HLPF) møtes ledere fra hele verden digitalt for å drøfte hvordan internasjonalt samarbeid kan bidra til at alle land når de globale målene i 2030-agendaen om bærekraft.

Her er regjeringens lenke til toppmøtet

Mer om toppmøtet – klikk her