De globale bærekraftsmålene – tid for handling!

I dag går startskuddet for FN-landenes årlige gjennomgang av bærekraftsmålene. De to neste ukene møtes digitale delegasjoner fra FNs medlemsland for diskusjoner om hvordan bærekraftsmålene skal nås innen 2030. Unio deltar i den norske delegasjonen.

 

De 17 bærekraftsmålene ble vedtatt i 2015. Det gjenstår 10 år før hvert land og FN-fellesskapet skal være i mål. Overskriften for årets møte er “Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development “

I to uker, denne og neste, gjennomføres FNs årlige høynivåmøte (high level political forum / HLPF). Under HLPF presenteres og debatteres FN-landenes utfordringer og erfaringer med gjennomføring av bærekraftsmålene.

Koronakrisen vil sette sitt preg på diskusjonene. Alle hovedtema knyttes til hvordan «building back better» skal realiseres.

Under HLPF presenteres og debatteres FN-landenes utfordringer og erfaringer med gjennomføring av bærekraftsmålene.

Koronakrisen preger også organiseringen. Møtene som normalt gjennomføres i FNs hovedkvarter, gjennomføres nå i desentraliserte digitale møterom. Unio deltar i den nasjonale e-delegasjonen som i to uker skal simulere «FNs hovedkvarter i Oslo».

Den norske delegasjonen som ledes av utenriksdepartementet består av flere fagdepartementer og underliggende etater, samt representanter fra nasjonalt organisasjonsliv. Representanter fra regjeringen vil også være deltakende på enkelte møter.

ECOSOCs (The Economic and Social Council) norske president, Mona Juul, leder møtene.

Unio innså tidlig at våre medlemsgrupper er sentrale for gjennomføring av bærekraftsmålene.

– Både som kunnskapsarbeidere og profesjonsutøvere, men også som forhandlingspart i det store reformarbeidet som bærekraftsmålene representerer. Dette er bakgrunnen for Unios engasjement nasjonalt og internasjonalt, sier Liz Helgesen som deltar i e-delegasjonen på vegne av Unio.

Unio har en klar politikk på oppfølging av målene.

– Det er følgelig viktig å delta aktivt i den nasjonale delegasjonen og jeg ser fram til mange interessante møter, avslutter Helgesen.

 

Lenke til høynivåmøtets hjemmeside.

Møtene kan også følges gjennom FNs TV-kanal.

Unios sider om bærekraftsmålene.