Kategoriarkiv: Arbeidstid

Myndighetene må kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann

For å få lik konkurranse i norske farvann og på norsk sokkel, mener Unio at [...]

Skal se på fremtidens arbeidsliv

– Arbeidslivet utvikler seg i et rasende tempo hvor nye teknologisk løsninger bidrar til å [...]

Også Frps utstillingsvindu satser på kompetanse og nok ansatte for å sikre kvalitet i velferden

– Jeg merket meg at da Terje Søviknes fikk spørsmål om de to viktigste kjennetegnene på [...]

Høring – endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 28. mars 2019 endring i forskrift om arbeidstid for avlastere på [...]

Unio-sjefen går inn i regjeringens sysselsettingsutvalg

– Dette er et stort og viktig arbeid der Unio vil fokusere på tiltak som [...]

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet

Arbeids- og sosialdepartementet sendte 30. november 2017 forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid [...]