Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

– Sammen redder vi liv!

Unio støtter årets TV-aksjon og har bevilget 100.000 kroner til helsehjelp. Unio-lederen oppfordrer også til [...]

Kjernetjenestene rammes som følge av stramt kommunebudsjett.

Regjeringen foreslår et betydelig strammere kommuneopplegg i 2023 enn den foreslo i Kommuneproposisjonen før sommeren. Det [...]

Optimistisk regjering: Ingen økning i ledigheten og god vekst i fastlandsøkonomien, tross redusert oljepengebruk

Nasjonalbudsjettet viser at den registrerte arbeidsledigheten, som i år anslås til 1,7 prosent, ikke øker [...]

Regjeringen tror på lavere prisvekst neste år

Regjeringens anslag på prisveksten neste år er betydelig lavere enn både SSBs og Norges Banks [...]

Det grønne skiftet – hvilken kompetanse klarer vi oss ikke uten?

Det grønne skiftet – hvilken kompetanse klarer vi oss ikke uten? Ingen av paneldeltakerne på [...]

Enighet i Virke-oppgjøret

Etter tre dager med forhandlinger har Unio-forbundene nådd frem med viktige krav for medlemmene i [...]

Forhøyet timesats på pensjonistlønn

Unio og de andre partene i KS-området er enige om en ny avtale om arbeid [...]

Lærarstreiken: – Det må løne seg å ta ei lang utdanning

Både samfunnslivet, arbeidslivet og næringslivet er avhengig av at vi har ei god utdanning for [...]

– Støtt opp om dei uunverlege studentane !

Det er på tide å få tilbake heiltidsstudenten, skriv Ragnhild Lied i Dagens Perspektiv.   [...]

Lønnskamp, vold, trusler og trakassering i Unio-kaféen

Hvordan viktige velferdstjenester kan sikres kvalitet, rekruttering og nok bemanning med kompetanse var tema i [...]