Presentasjonene fra VOK 2023

Unios verneombudskonferanse (VOK 2023) fant sted 18.–19. oktober på Scandic Ambassadeur Hotel i Drammen. Her er presentasjonene.

Program dag 1 – onsdag 18. oktober

Endringer i regelverket om vold, trusler og trakassering
Ingri Litleskare, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet

E-læringskurs i arbeidsmiljøarbeid
Ingri Litleskare, seniorrådgiver i Arbeidstilsynet

Hva er verneombudets rolle i konflikthåndtering?
Hanne Rovik, seniorkonsulent Arbeidsmiljøsenteret

Hjemmekontor – en glede eller forbannelse?
Marianne Ranum, rådgiver i Arbeidstilsynet.

Bruk av digitale verktøy på jobb – overvåke eller hjelpe? Hva må på plass?
seksjonssjef Ylva Marrable og juridisk seniorrådgiver Jeanette Dyrkorn i Datatilsynet

Psykologisk trygghet og ytringsklima
Hanne Rovik, seniorkonsulent Arbeidsmiljøsenteret

Program dag 2 – torsdag 19. oktober

Hvordan styrke den lokale forankringen av IA-arbeidet?
Eivind Kaasin, leder for Idébanken

Psykososiale arbeidsmiljøfaktorers betydning for sykefravær
Håkon Johannessen, gruppeleder/forsker ved STAMI

Emosjonelt belastende arbeid
Henrik Dahle, fagsjef Unio

Risikovurdering – praktisk gjennomføring
vernepleier Kristine Ekren og avdelingsleder Håkon Tøfte i Fredrikstad kommune