Kategoriarkiv: Arbeidsliv

Det kan bli streik i staten fredag 24.mai

Unio har i dag varslet arbeidsgiver om et mindre forberedende streike-uttak i ulike deler av [...]

Enighet i forhandlingene om Bedriftsavtalen

Unio ble i dag enig med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen – hovedtariffavtalen for selvstendige bedrifter i [...]

Unio: Kan bli streik i Oslo fra neste fredag

Dersom det ikke blir enighet i mekling innen fredag 24. mai, går Unio til streik [...]

RNB: Beskjeden vekst i norsk økonomi i 2024

Norsk økonomi ligger an til å vokse med beskjedne 0,9 prosent i 2024 ifølge regjeringens [...]

RNB: Bra på sykehus og politi, men kritisk for UH-sektoren

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) møter ikke den alvorlige økonomiske situasjonen i høyere utdanning, mener Unio. Samtidig [...]

Regjeringen anslår reallønnsvekst på 1,3 prosentpoeng i 2024

Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som ble lagt fram i dag at lønns- og [...]

Kommuneøkonomien må styrkes også i år

Regjeringen foreslår i Kommuneproposisjonen som ble lagt fram i dag å øke bevilgningene til kommunesektoren [...]

Klima og bærekraft i norske tariffavtaler

Av Balder Blinkenberg, forskningsassistent i Fafo Fafo gikk i 2021 gjennom norske tariffavtaler for å [...]

Rapport om tvungen lønnsnemnd er ferdigstilt

Våren 2023 satte regjeringen ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle se nærmere på bruken av [...]

Enighet mellom NSF og Spekter

Det ble i kveld enighet i tariffoppgjøret for sykehusene mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter. – [...]