Forfatterarkiv: Unio

Forhandlinger utsettes

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren er i enige om å inntil videre utsette den planlagte [...]

Endelig rapport fra TBU

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) ble publisert i dag klokken [...]

Høring NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak til universiteter og høyskoler

Kunnskapsdepartementet sendte 9. desember 2022 NOU 2022: 17 Veier inn – ny modell for opptak [...]

Forskningsprosjekt om emosjonelle belastninger

Unio har inngått et spennende og viktig samarbeid med SINTEF om forskning innenfor Unios yrkesgrupper [...]

Frigi våre kollegaer i Belarus!

I dag framstilles ledertrioen i den uavhengige fagorganisasjonen BKDP for retten i Minsk. Sammen med [...]

Særavtaleforhandlingene i KS-området er gjennomført

Unio er fornøyd med at partene skal kartlegge bruken av egen bil i alle tjenester [...]

Ny veileder for lokalt arbeid med kompetanseutvikling

Arbeidslivet er i endring, og behovet for ny kompetanse og kompetanseutvikling øker. Godt partssamarbeid og [...]

Reagerer på manglande medverknad

Nokre få vekers frist til å uttale seg om endring i finansieringskategoriane i høgare utdanning, [...]

Nordea-webinar 7. november: Hvordan sørge for et rettferdig oppgjør ved brudd?

Mange har opplevd samlivsbrudd, og i den forbindelse kanskje også at det økonomiske resultatet ikke [...]

Høring av NOU 2022: 7 Et forbedret pensjonssystem

Pensjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. juni 2020 for å evaluere pensjonsreformen. Utvalget fikk [...]