Forfatterarkiv: Unio

Frokostseminar om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i høyere utdanning

Utgangspunktet for seminaret er NOKUTs rapport «Kvalifikasjonar på ramme alvor». Rapporten presenterer noen alternative veier [...]

Presentasjonene fra VOK 2023

Unios verneombudskonferanse (VOK 2023) fant sted 18.–19. oktober på Scandic Ambassadeur Hotel i Drammen. Her [...]

Utdanning, helse og omsorg må kutte i stramt kommuneopplegg

Utdanning, helse og omsorg må kutte i tjenestetilbudet i 2024 også. Økningen i de frie [...]

Etter flere år med redusert kjøpekraft tror regjeringen på reallønnsvekst i 2024

Regjeringens anslag på pris- og lønnsvekst neste år i Nasjonalbudsjettet er om lag på linje [...]

Norske politikere – se til Danmark

Danmarks modell for lønnsfastsettelse er stort sett den samme som vi har i Norge. Så [...]

Påmeldingen er åpnet for Unios verneombudskonferanse 2023

For 11. gang har Unio gleden av å invitere verneombud og hovedverneombud som er medlemmer [...]

Verneombudsprisen 2023 – vi trenger ditt forslag til kandidat!

Unios verneombudspris skal deles ut for sjette gang på Verneombudskonferansen 2023. Med Verneombudsprisen ønsker Unio [...]

Unio inviterer til frokostseminar om helsepersonell og et godt arbeidsliv

Norge har et økende behov for å beholde og rekruttere helsepersonell, men samtidig påpeker personellet [...]

Unio i Pride Haugesund

En vellykket parade i Haugesund er over, og Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund gikk samlet i [...]

Forhandlinger utsettes

Partene i tariffoppgjøret i kommunesektoren er i enige om å inntil videre utsette den planlagte [...]