Forfatterarkiv: Unio

Enighet mellom Spekter og tre Unio-forbund i forhandlingene for sykehusene

Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet har kommet til enighet med Spekter i forhandlingene for [...]

Rapport om tvungen lønnsnemnd er ferdigstilt

Våren 2023 satte regjeringen ned en partssammensatt arbeidsgruppe som skulle se nærmere på bruken av [...]

Brudd i lønnsforhandlingene i staten

– Det ble brudd fordi staten ikke var villig til å legge nok penger på [...]

Nytt felles forbund i kirken

Unio får et nytt forbund når prester, diakoner og undervisningsansatte danner et nytt felles profesjonsforbund. [...]

Høgare utdanning er ein sikker veg til jobb

Vi kan trygt friskmelde samfunnet frå mastersjuka, seier Unio-leiar Ragnhild Lied etter at resultata frå [...]

Høring – forslag til forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger

Forslaget fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) innebærer en forenkling av dagens regelverk, [...]

Se Unios utdanningskonferanse 2024

Velkommen til Unios utdanningskonferanse torsdag 4. og fredag 5. april 2024. Konferansen finner sted på [...]

TBU fastholder prisvekstanslaget på 4,1 prosent

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) har i dag gjort en ny vurdering av anslaget for [...]

Likestillingspolitiske utfordringer kan løses med fagbevegelsen på laget

I dag starter kanskje verdens viktigste likestillingspolitiske møte, FNs kvinnekommisjon (UNCSW). Unio håper på en [...]