Kategoriarkiv: Maritimt

Ein jobb for berekraftige, inkluderande samfunn

– Utvikling av eit mer berekraftig, inkluderande samfunn med minst mogleg skilnader og der vi [...]

– Mye bra fra Klimautvalget 2050

Klimautvalget 2050 leverte i høst NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken [...]

Arendalsuka: Det norske maskinistforbund i debatt om ny teknologi om bord

Har vi den nødvendige kunnskapen for å sikre at fremtidens grønne skipsfart er trygg for [...]

Gratulerer til Det norske maskinistforbund med 120-årsjubileum

Med 120 års erfaring og kompetanse er Det norske maskinistforbund (Dnmf) forbundet for maskinoffiserer og [...]

Endelig lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

Regjeringens forslag til lovutkast for å få på plass norske lønns- og arbeidsvilkår i norske [...]

Unios krav til revidert nasjonalbudsjett 2022

Hovedorganisasjonen Unio peker på utdanning, helse og omsorg som viktige satsingsområder, samtidig som forskning, forebygging [...]

Høring – rapport fra partssammensatt maritimt utvalg

Nærings- og fiskeridepartementet sendte 20. april 2021 på høring rapporten fra det partssammensatte maritime utvalget [...]

Vil stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann

Stortingets næringskomité vil stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, i tråd [...]

Nå kan virksomhetene permittere i ett år

Regjeringen varsler i dag at de vil utvide perioden for permittering fra 26 til 52 [...]

– Skuffende håndtering av korona-smitten på Hurtigruten

​- Hurtigrutens gjennomføring oppfattes ikke som i samsvar med den informasjon som ble gitt, om [...]