Kategoriarkiv: Klima

Meld deg på «kunnskap, samarbeid og tillit for bærekraft» 5. februar!

I forkant av den nasjonale bærekraftskonferansen på Universitet i Bergen 5.–7. februar inviterer Unio, sammen [...]

Unios 10 krav til regjeringen før 2021-budsjettet

Unio krever at kommunesektorens frie inntekter i 2021 økes med 4 mrd. kroner ut over [...]

Viderefører hovedavtalen for kirken og kirkelige virksomheter

Partene vil videreføre hovedavtalen som nå i tariffområdet KA, kirken og kirkelige virksomheter, med tilleggsavtalen [...]

Ny hovedavtale: Klima og miljø får en viktigere plass

Unio kommune og KS er enige om en ny hovedavtale. Klima og miljø har fått [...]

Myndighetene må kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann

For å få lik konkurranse i norske farvann og på norsk sokkel, mener Unio at [...]

Jobber for klimaet uten å streike

Klimakrisen fordrer en stor innsats i arbeidslivet. Vi skal gjøre vårt. Denne uka, fra 20. [...]

Ny politisk ledelse i Maskinistforbundet

Jarl Gunnar Faksvåg ble i dag, med akklamasjon, valgt til leder i Det norske maskinistforbund, [...]

Unio støtter bypakker og bompenger

– Skal vi klare klimautfordringene må biltrafikken i byene gi et betydelig bidrag, sier sjeføkonom [...]

– Klima- og bærekraftutfordringene gjelder alle våre profesjoner

Styret i Unio har nå vedtatt ny klimapolitisk plattform. – Med denne klimaplattformen fortsetter Unio [...]

Arbeidslivets Klimauke starter i dag!

For andre år på rad arrangeres Arbeidslivets Klimauke. NHO, KS, Virke, LO, Unio, YS og [...]