Vil ha dialog med regjeringen om bærekraft

Unio-leder Ragnhild Lied ber kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup om et møte i forbindelse med regjeringens handlingsplan for å innfri bærekraftsmålene. – Unio har lenge etterlyst en nasjonal handlingsplan for arbeidet med bærekraftsmålene. Vi er glade for at dette nå kommer og vil gjerne bidra, sier Lied.

Unios representantskap vedtok i 2017 en strategi for oppfølging av bærekraftsmålene. Flere av Unios yrkesgrupper og profesjoner arbeider med å utvikle kunnskapsgrunnlaget for å gjennomføre bærekraftsmålene.

– Unio-forbundenes medlemmer er helt avgjørende for å nå målene. Kunnskapsarbeidere innen forskning, utdanning, helse, velferd, maritim sektor og teknologiutvikling står klare til å bidra i regjeringens arbeid med den kommende stortingsmeldingen, sier Lied.

Regjeringens handlingsplan skal utformes som en stortingsmelding. Den skal være klar i løpet av neste vår. I et brev til Astrup inviterer Unio-lederen statsråden til et dialogmøte før sommeren.

– Unio og våre forbund ønsker å bli involvert tett i forbindelse med planlegging av de arrangement og aktiviteter som departementet planlegger å gjennomføre som ledd i arbeidet med stortingsmeldingen, avslutter Ragnhild Lied.