Den norske modellen for bærekraft

– Hvis vi ikke skal bruke den norske modellen, hva skal vi da bruke? Har vi noe annet redskap som er bedre?

Spørsmålet ble stilt av Inger Marie Hagen, forsker ved Fafo, på Day Zero av den store Bærekraftskonferansen 2020 i Bergen. Utdanningsforbundet, Forskerforbundet og Unio var vertskap, og tema for debatten var hvordan utdanningssystemet og arbeidslivet kan bidra til å nå bærekraftsmålene.

Hagen la vekt på at grønn omstilling ikke blir gratis.

– Man er veldig flink til å snakke om lønnsomheten ved klimatiltak, men ikke like flink til å ta inn over seg at det kommer til å koste. De tiltakene som settes inn vil få noen konsekvenser. Rettferdig omstilling handler om en rettferdig fordeling av disse konsekvensene, understreket Hagen, som viste til at tariffavtalene har vist seg å være nyttige verktøy når det skal lages kompromisser i forbindelse med fordeling og omstilling.

Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, pekte også på betydningen av partssamarbeidet. Han la vekt på at fagbevegelsen må spille en viktig rolle i omstillingen, men mente samtidig at det er mye famling i fagbevegelsen når det kommer til grønn og bærekraftig omstilling.

– Vi er for eksempel ikke klare for å diskutere grønn tariff enda. Ikke i mitt forbund i hvert fall, uttalte Handal, og fortsatte:

– Tariffoppgjørene handler om fordeling. Kanskje er det sånn at alle arbeidstakerne må være innstilt på et lavere forbruk. Men hvis bare Utdanningsforbundet går inn i hovedtariffoppgjøret med det utgangspunktet, så er ikke jeg leder av Utdanningsforbundet ved neste oppgjør, sa Handal, som i stedet ville løfte utfordringen opp på hovedorganisasjonsnivå og inn i trepartssamarbeidet.

I sitt avslutningsinnlegg kunne Unio-leder Ragnhild Lied svare Handal med at hun allerede hadde tatt et initiativ overfor statsminister Erna Solberg.

– Nå er det på tide at bærekraftsmålene settes på dagsordenen av statsministeren når hun møter arbeidslivets parter i arbeids- og pensjonspolitisk råd, uttalte Lied.

 

Se opptak av arrangementet: