Unios utdanningskonferanse 2024 – verdien av utdanning

Konferansen fant sted på Scandic Lillestrøm torsdag 4. og fredag 5. april 2024. Her kan du se opptak fra konferansen.

Et mer komplekst samfunn stiller høyere krav til kunnskap og kompetanse. Samtidig mangler Norge arbeidskraft til alle oppgaver som skal løses. Hvordan påvirker disse nye kravene universiteter og høyskoler, deres ansatte og studentene? Våren 2024 la regjeringen fram en stortingsmelding om profesjonsutdanningene. På konferansens dag 1 fikk vi høre mer om disse temaene.

Program dag 1:

Velkommen ved Unio-leder Ragnhild Lied


Tema 1: Profesjonsutdanningenes plass i kompetansesamfunnet

Regjeringens profesjonsmelding
Ivar Prestbakmo, statssekretær i KunnskapsdepartementetProfesjonsutdanninger og kvalitet – hva sier forskningen?
Hege Hermansen, professor ved Senter for profesjonsforskning, OsloMet
Hermansens presentasjonDesentraliserte og fleksible profesjonsutdanninger – muligheter og utfordringer
Bente Norbye, dosent ved desentralisert sykepleierutdanning ved UiT
Norbyes presentasjonDebatt om profesjonsutdanningenes plass i kompetansesamfunnet ledet av Siri Lill Mannes
Deltakere: Ivar Prestbakmo, Hege Hermansen, Bente Norbye, Ann Mari Milo Lorentzen (1. nestleder i Utdanningsforbundet) og Gro Lillebø (2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund)


Tema 2: Høyere utdanning, kompetansebehov og kunnskapsberedskap

Hvordan møter universiteter og høyskoler kravene til omstilling og kompetanseutvikling?
Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning ved UiT
Tveiterås’ presentasjonDanske tilstander: om danske utdanningsreformer
Frederik Hertel, Dansk Magisterforening
Hertels presentasjonHva er arbeidslivets kompetansebehov, og hvordan påvirker disse høyere utdanning?
Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO
Hauglies presentasjonDebatt om høyere utdanning, kompetansebehov og kunnskapsberedskap ledet av Siri Lill Mannes
Deltakere: Ragnhild Lied, Kathrine Tveiterås og Anniken Hauglie


Tema 3: Arbeidsvilkår for ansatte i og med høyere utdanning

Høyere utdanning sett innenfra
Hilde Larsen Damsgaard, dosent, USN
Larsen Damsgaards presentasjonTanker om tillit, universitetsdemokrati og faglig medvirkning
Guro Elisabeth Lind, leder i ForskerforbundetBlikk på hverdagen
Sykepleierutdanningen ved universitetslektor Hanne Morttjernet, OsloMet, og Lærerutdanningene ved universitetslektor Renate Karin Nordnes, Nord universitetDebatt om arbeidsvilkår for ansatte i og med høyere utdanning ledet av Siri Lill Mannes
Deltakere: Hilde Larsen Damsgaard, Guro Elisabeth Lind, Hanne Morttjernet og Renate Karin Nordnes


Program dag 2:

Dag 2 var kursdag for Unio-forbundenes tillitsvalgte og medlemmer ved institusjoner i høyere utdanning og forskning. Tema var teknologi og kunstig intelligens i høyere utdanning – muligheter og utfordringer. Møteleder var Jorunn Dahl Norgård, fagsjef og leder for fagpolitisk seksjon i Forskerforbundet.

Tilstandskartlegging digital omstilling i høyere utdanning
Roland Mandal, seniorrådgiver i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
Mandals presentasjon

Muligheter og risikoer ved bruk av KI i forskning
Anja Salzmann, postdoktor ved Centre for the Science og learning&Technology (SLATE), Universitetet i Bergen
Salzmanns presentasjon

Samarbeid mellom arbeidsliv og utdanning ved utvikling av bachelorutdanning i KI
Stine Grønvold, prorektor Utdanning ved HINN
Grønvolds presentasjon

KI og læringsanalyse
Marthe Blikstad Balas, forsker, UiO
Blikstad Balas’ presentasjon

I-chat – en sikker løsning fra Sikt?
Jardar Leira, produktområdeleder i Sikt
Leiras presentasjon