Forfatterarkiv: Unio

Brudd i forhandlinger om organisasjonsavtalen i KA

Tirsdag 18. juni var det forhandlinger mellom hovedorganisasjonen KA og fagforeningene om den såkalte organisasjonsavtalen. [...]

Udramatisk trygdeoppgjør

– Trygdeoppgjøret fulgte boka, rammen var god også i år på grunn av det høye [...]

Enighet i forhandlingene om Bedriftsavtalen

Unio ble i dag enig med Samfunnsbedriftene om Bedriftsavtalen – hovedtariffavtalen for selvstendige bedrifter i [...]

Høring – Delt pensjonsgrunnlag, endringer i lov om SPK mv.

Unio har gitt høringssvar på Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag til endringer i lov om Statens [...]

Regjeringen anslår reallønnsvekst på 1,3 prosentpoeng i 2024

Regjeringen anslår i revidert nasjonalbudsjett (RNB) som ble lagt fram i dag at lønns- og [...]

Klima og bærekraft i norske tariffavtaler

Av Balder Blinkenberg, forskningsassistent i Fafo Fafo gikk i 2021 gjennom norske tariffavtaler for å [...]

Behov for bedre psykososialt regelverk i arbeidslivet

Unio og medlemsforbundene har sendt brev til regjeringen om behovet for bedre psykososialt regelverk i [...]

Gode lønns- og arbeidsvilkår gjør studiene attraktive

Unio deler regjeringens bekymring for rekrutteringen til profesjonsutdanningene. Men den kan ikke løses av utdanningsinstitusjonene [...]

Høring om endringer i sivilbeskyttelsesloven – sivil arbeidskraftberedskap når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare

Forslaget til Justis- og beredskapsdepartementet går ut på at det tas inn et nytt kapittel [...]

Se opptak fra Unios klimakonferanse 2024

Konferansen fant sted på Thon Hotel Vika Atrium torsdag 11. april 2024. Her kan du [...]