Forfatterarkiv: Unio

Enighet i lønnsoppgjøret i staten

Unio ble i dag enige med staten om årets lønnsoppgjør. Resultatet innebærer en ramme på [...]

Høring – NOU 2022: 18 Mellom mobilitet og migrasjon

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) sendte 19. januar 2023 NOU 2022:18 Mellom mobilitet og migrasjon – Arbeidsinnvandreres [...]

Nye satser for tilleggslønn i Den norske kirke

En nemnd nedsatt av Riksmekleren har fastsatt nye felles tilleggslønnssatser for alle ansatte i Den [...]

Ny medlemsfordel: 20 prosent på billige briller

Unios nye medlemsfordel er 20 prosent rabatt på Extra Opticals allerede rimelige briller og solbriller [...]

Krever at regjeringen åpner pengesekken

Regjeringen må ta sitt ansvar som en av partene i oppgjøret i offentlig sektor. Det [...]

Unios inntektspolitiske konferanse

Unio-leder Ragnhild Lied innleder om utfordringene før lønnsoppgjøret på Unios inntektspolitiske konferanse i Oslo onsdag. [...]

Ujevn lønnsvekst i staten

TBU-tallene viser at lønnsveksten i staten samlet sett var på 4,4 prosent i 2022. Men [...]

Høring av to forskrifter til ny barnevernslov

Forskrift om fosterhjem. Forskrift om Bufetats saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen. Les Unios [...]

Høringssvar fra Unio – forslag om endringer i skikkethetsforskriften

Kunnskapsdepartementet sendte 28. oktober 2022 på høring forslag om endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i [...]

Millionrabatt på medlemsfordel elbil

Unios nye fordelsavtale på kjøp av elbil virker slik den er tenkt. Medlemmene i forbundene [...]