Kategoriarkiv: Statsbudsjettet

Statsbudsjettet 2025: Unios innspill

– Statsbudsjettet for neste år må møte samfunnets krav til fremtidens offentlige velferdstjenester. Det sier [...]

Unios budsjettkrav 2024

Unio krever mer penger til kommunene, økt fokus på å forebygge fremfor å reparere og [...]

Setter ikke offentlig sektor i stand til å løse samfunnsoppdraget

Regjeringens forslag til statsbudsjett gjør oss ikke i stand til å løse samfunnsoppdraget innen utdanning, [...]

Svak satsning på viktige utfordringer i arbeidslivet

Det er mange gode intensjoner i statsbudsjettet for arbeidslivet, men lite å spore på økonomisk [...]

Statsbudsjettet gir ikkje meir til studentane – Må auke studiestøtta til 1,5 G

Unio-leiar Ragnhild Lied og leiar i Unio-studentane, Kristoffer Andreas Haugen, er samde: – Ei auke [...]

Utdanning, helse og omsorg må kutte i stramt kommuneopplegg

Utdanning, helse og omsorg må kutte i tjenestetilbudet i 2024 også. Økningen i de frie [...]

Ikke grunn til å tro at budsjettet vil legge press på renten

Regjeringen legger opp til å bruke 2,7 prosent av oljefondet i neste års statsbudsjett. Budsjettet [...]

Etter flere år med redusert kjøpekraft tror regjeringen på reallønnsvekst i 2024

Regjeringens anslag på pris- og lønnsvekst neste år i Nasjonalbudsjettet er om lag på linje [...]

Historisk god uttelling for pensjonistene

Årets trygdedrøftinger ga historisk god uttelling for pensjonistene. En årsvekst i alderspensjonene på 6,91 prosent [...]

Kommuneøkonomien må styrkes både i år og neste år

Unio krever at kommuneøkonomien styrkes både i år og neste år. Det går fram av [...]