Kategoriarkiv: Økonomi

Har vi råd til å spare på forskingsbudsjetta?

På forskingspolitisk seminar i 2022 spurte Forskarforbundet om vi har råd til å forske. Spørsmålet [...]

Ber Helse Nord senke tempo og sikre reell involvering i omstillingen

LO, Unio og Akademikerne roper varsku om omstillingsprosessen i Helse Nord Arbeidstakerorganisasjonene advarer om at [...]

Unios budsjettkrav 2024

Unio krever mer penger til kommunene, økt fokus på å forebygge fremfor å reparere og [...]

Unio med innspill til langstidsplanen for Forsvaret

Nestleder i Unio, Silje Naustvik, ga i dag Unios innspill til langtidsplanen for Forsvaret på [...]

Setter ikke offentlig sektor i stand til å løse samfunnsoppdraget

Regjeringens forslag til statsbudsjett gjør oss ikke i stand til å løse samfunnsoppdraget innen utdanning, [...]

Svak satsning på viktige utfordringer i arbeidslivet

Det er mange gode intensjoner i statsbudsjettet for arbeidslivet, men lite å spore på økonomisk [...]

Statsbudsjettet gir ikkje meir til studentane – Må auke studiestøtta til 1,5 G

Unio-leiar Ragnhild Lied og leiar i Unio-studentane, Kristoffer Andreas Haugen, er samde: – Ei auke [...]

Ikke grunn til å tro at budsjettet vil legge press på renten

Regjeringen legger opp til å bruke 2,7 prosent av oljefondet i neste års statsbudsjett. Budsjettet [...]

Etter flere år med redusert kjøpekraft tror regjeringen på reallønnsvekst i 2024

Regjeringens anslag på pris- og lønnsvekst neste år i Nasjonalbudsjettet er om lag på linje [...]

Norske politikere – se til Danmark

Danmarks modell for lønnsfastsettelse er stort sett den samme som vi har i Norge. Så [...]