Kategoriarkiv: Økonomi

– Økt kjøpekraft for pensjonistene

Erik Orskaug i Unio leverte krav på vegne av åtte organisasjoner i dagens åpningsmøte under [...]

RNB: Beskjeden vekst i norsk økonomi i 2024

Norsk økonomi ligger an til å vokse med beskjedne 0,9 prosent i 2024 ifølge regjeringens [...]

Kommuneøkonomien må styrkes også i år

Regjeringen foreslår i Kommuneproposisjonen som ble lagt fram i dag å øke bevilgningene til kommunesektoren [...]

Klima og bærekraft i norske tariffavtaler

Av Balder Blinkenberg, forskningsassistent i Fafo Fafo gikk i 2021 gjennom norske tariffavtaler for å [...]

Enighet mellom NSF og Spekter

Det ble i kveld enighet i tariffoppgjøret for sykehusene mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter. – [...]

Bedre vilkår for Navs tegnspråktolker

Navs tolketjeneste for døve, hørselshemmede og døvblinde utfører et svært viktig, lovpålagt samfunnsoppdrag. Folketrygdloven gir [...]

Enighet i de innledende forhandlingene

Unio og Spekter ble i kveld enige i de innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør. De [...]

Krever kunnskapsløft i statsbudsjettet

– Skal Norge lykkes med omstillingen, må vi klare å mobilisere det store potensialet som [...]

En svale gjør ingen sommer

De foreløpige TBU-tallene viser at offentlig ansatte har kommet bedre ut enn mange andre grupper. [...]

– Mye bra fra Klimautvalget 2050

Klimautvalget 2050 leverte i høst NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp — Veivalg for klimapolitikken [...]