Forfatterarkiv: Jan-Christian Kolstø

Bred markering for fred i Gaza foran Stortinget

Søndag 28. april kl. 14 skal det være en bred markering for fred i Gaza [...]

Bedre vilkår for Navs tegnspråktolker

Navs tolketjeneste for døve, hørselshemmede og døvblinde utfører et svært viktig, lovpålagt samfunnsoppdrag. Folketrygdloven gir [...]

Ein jobb for berekraftige, inkluderande samfunn

– Utvikling av eit mer berekraftig, inkluderande samfunn med minst mogleg skilnader og der vi [...]

Klimaets betydning for arbeidstakere

– Det er all grunn til å fortsette jobben med å øke kunnskapen om og [...]

Enighet i de innledende forhandlingene

Unio og Spekter ble i kveld enige i de innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør. De [...]

Se Unios klimakonferanse 2024!

For første gang arrangerer hovedorganisasjonen Unio en egen klimakonferanse. Her møter du politikere, partene i [...]

Eva Klokkerud valgt til ny leder av Presteforeningen

Generalforsamlingen 2024 har valgt Eva Klokkerud som ny leder i Presteforeningen. Arnt Johan Vistnes er [...]

Statsbudsjettet 2025:- Må styrke kommuneøkonomien betydelig

Tirsdag samles regjeringen til budsjettkonferanse på Klækken hotell. Nå ber Unio regjeringen styrke kommuneøkonomien betydelig [...]

Meld deg på Unios tillitsvalgtkurs om klima og bærekraft

Unio arrangerer for første gang et kurs for tillitsvalgte om klima og bærekraft. Kurset går [...]

Unios klimakonferanse 2024

For første gang arrangerer hovedorganisasjonen Unio en egen klimakonferanse. Her møter du politikere, partene i [...]