Kategoriarkiv: Arbeidstid

Det kan bli streik i staten fredag 24.mai

Unio har i dag varslet arbeidsgiver om et mindre forberedende streike-uttak i ulike deler av [...]

Klima og bærekraft i norske tariffavtaler

Av Balder Blinkenberg, forskningsassistent i Fafo Fafo gikk i 2021 gjennom norske tariffavtaler for å [...]

Enighet mellom NSF og Spekter

Det ble i kveld enighet i tariffoppgjøret for sykehusene mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter. – [...]

Endelig rapport fra TBU i dag

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) ble offentliggjort i dag.   [...]

Frokostseminar med partene i staten

På initiativ fra Unio, arrangerte partene i staten frokostseminar om emosjonelle belastninger i yrker som [...]

Meld deg på Unios tillitsvalgtkurs om klima og bærekraft

Unio arrangerer for første gang et kurs for tillitsvalgte om klima og bærekraft. Kurset går [...]

En svale gjør ingen sommer

De foreløpige TBU-tallene viser at offentlig ansatte har kommet bedre ut enn mange andre grupper. [...]

Mange nye endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar

Mange, nye endringer i arbeidsmiljøloven er en følge av regjeringens arbeid med innstillingen fra Fougner-utvalget [...]

Behov for en mer fleksibel praktisering av frontfagsmodellen

I dag la Frontfagsmodellutvalget (Holden IV) frem NOU 2023:30 Utfordringer for lønnsdannelsen og norsk økonomi [...]

Unio-lederens kommentar til regjeringens pensjonsmelding: – Offentlige arbeidsgivere må støtte lengre yrkeskarrierer

– Regjeringens forslag om økte aldersgrenser vil kunne ramme ansatte i utdannings- og helseyrkene hardt [...]