Kategoriarkiv: Pensjon

Tidligpensjonstillegg for «de slitne»

– Ikke alle arbeidstakere har lik mulighet til å kompensere for levealdersjustering. Det kan øke klasseskillet [...]

Kommunal tjenestepensjon for prestene  

– Prestene må få en permanent ordning med offentlig tjenestepensjon i KLP, sier Unios spesialrådgiver [...]

Sikrer livsvarige pensjonsnivåer i pensjon

– Hadde ikke pensjonsreglene for de med særaldersgrenser blitt endret nå, ville ordningen blitt langt [...]

Ny alderspensjon til offentlig ansatte med særaldersgrenser

Her er beregningene av effektene av ny alderspensjon for de med særaldersgrenser. – Nivået på [...]

Ny avtale for de med særaldersgrense

Unio har forhandlet fram en ny pensjonsavtale for de med særaldersgrenser. – Den nye avtalen [...]

Forhandlinger om pensjon fortsetter

Forhandlingene om alderspensjon for dem som har særaldersgrense i offentlig sektor fortsetter torsdag.   Før [...]

Pause i forhandlinger om pensjon til over sommeren

Partene i forhandlingene om pensjon for dem med særaldersgrenser har hatt tre konstruktive og gode [...]

Rapport om særaldersgrenser fra arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen som har vurdert det framtidige behovet for særaldersgrenser har levert sin rapport til arbeids- [...]

Unio-lederen: Pensjonsavtalen fra 2018 må fullføres

– Pensjonsreglene for de som har særaldersgrense må nå på plass, sier Unio-leder Ragnhild Lied. [...]

Historisk god uttelling for pensjonistene

Årets trygdedrøftinger ga historisk god uttelling for pensjonistene. En årsvekst i alderspensjonene på 6,91 prosent [...]