Kategoriarkiv: Pensjon

– Økt kjøpekraft for pensjonistene

Erik Orskaug i Unio leverte krav på vegne av åtte organisasjoner i dagens åpningsmøte under [...]

Høring – Delt pensjonsgrunnlag, endringer i lov om SPK mv.

Unio har gitt høringssvar på Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag til endringer i lov om Statens [...]

Slik blir årets trygdeoppgjør

– Årets trygdeoppgjør blir udramatisk, men langt fra så godt som fjorårets. Da økte alderspensjonene med [...]

Pensjonsmeldingen: Unio-forslag får støtte i Stortinget

– Det er bra at stortingsflertallet foreslår en skjermingsordning mot levealdersjustering i alderspensjonen til de [...]

Unio ønsker permanent ordning med kommunal tjenestepensjon for prestene

– For Presteforeningen er det viktig å sikre en fortsatt offentlig tjenestepensjon for våre medlemmer. [...]

Foreslår endringer i pensjonsforslag

Unio forslår endringer i flere av regjeringens pensjonsforslag. – Vi ønsker ytterligere å styrke insentivene [...]

AFP i offentlig sektor. Unios hovedkommentar

Offentlig ansatte født i 1963 og seinere ble fra og med 2020 omfattet av en [...]

Nytt kurs: Slik beholder du seniorer lenger

Hvordan få flere eldre arbeidstakere til å stå lengre i arbeid? Samfunnsbedriftene og Senter for [...]

Unio-lederens kommentar til regjeringens pensjonsmelding: – Offentlige arbeidsgivere må støtte lengre yrkeskarrierer

– Regjeringens forslag om økte aldersgrenser vil kunne ramme ansatte i utdannings- og helseyrkene hardt [...]