Presentasjonene fra VOK 2019

Unios verneombudskonferanse (VOK 2019) fant sted 30.–31. oktober på Scandic Ambassadeur Hotel i Drammen. Her er presentasjonene.

Program dag 1, onsdag 30. oktober

Rolleforståelse på arbeidsplassen – med vekt på verneombudets og hovedverneombudets rolle
Hilde Hus Svanevik, juridisk rådgiver – arbeidsrett, Arbeidsmiljøsenteret

Vold og trusler på arbeidsplassen
Hva må jeg finne meg i, hva er arbeidsgivers ansvar, hva er vernetjenestens påse-rolle, og hva kan verneombud gjøre?
Sigrid Engen, daglig leder, Arbeidsmiljøsenteret

Program dag 2, torsdag 31. oktober

Ny IA-avtale
Hvordan kan avtalen brukes i det systematiske HMS-arbeidet?
Geir Lyngstad Strøm, seniorrådgiver i Unio

Hvordan mener Arbeidslivssenteret at den nye IA-avtalen kan brukes?
Audun Fevik, NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken

Integritet som arbeidslivsfenomen
Ole Jacob Thomassen, førsteamanuensis ved Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap, Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge

Helsefremmende arbeid – hva er det?
Hvordan jobbe systematisk med helsefremmende arbeid?
Dialogspill fra Idébanken, et praktisk verktøy for å utvikle arbeidsmiljøet.
Solfrid Lyngås og Audun Fevik, NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken