Bransjeprogrammene skal redusere sykefraværet og holde folk på jobben

– Vi er klare. Unio og våre forbund har stor tro på opprettelsen av de syv bransjeprogrammene som til sammen vil omfatte 670 000 av arbeidstakerne i Norge, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

En ny, stor og ambisiøs plan er på plass. Bransjeprogrammene som Unio har vært en pådriver for, ble lansert i dag.

Dette er en stor satsing hvor myndigheter, parter og de lokale virksomhetene vil spille på lag for å redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

Forbundene i Unio skal delta i tre av programmene som skal vare ut IA-perioden. Det gjelder sykehus, sykehjem og barnehager.

Barnehagene er en av bransjene som blir omfattet av det nye trepartssamarbeidet for å forebygge frafall fra arbeidslivet

 

Stort arbeid for forebygging og mot frafall på jobben

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen – varer fra 2019-2022.

– Det ligger et stort ansvar på partene i arbeidslivet som skal drive programmene framover med hjelp fra myndighetene. Dette ansvaret er vi beredt til å ta, sier Unio-lederen.

Ragnhild Lied deltar også for Unio i regjeringens sysselsettingsutvalg.

Målrettede tiltak for blant annet oljearbeidere og barnehageansatte kan gi mindre sykefravær, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da bransjeprogrammene ble lansert.

Her er arbeidsgruppens rapport om bransjeprogrammene