I utvalget sitter lederne på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i norsk arbeidsliv pluss ekspertene fra fase én.