Kategoriarkiv: IA-avtale

IA-prosjekt fikk sykefraværet ned i barnehagen

75 barnehager hadde spesielt høyt sykefravær i 2021. Bransjeprogrammet for barnehager fikk fraværet ned under [...]

Unio: Klokt å videreføre IA-avtalen

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. [...]

Psykososialt sjukefråvær

Kan høgt sjukefråvær skuldast at vi har forsømt det psykososiale arbeidsmiljøet? Etter alt å døme [...]

Arbeidsmiljø handler om arbeid – sammen for et bedre arbeidsmiljø!

Mandag 7. desember kl. 9–10 inviterer IA-partene til et webinar hvor vi setter arbeidsmiljø på [...]

Bransjeprogrammene skal redusere sykefraværet og holde folk på jobben

– Vi er klare. Unio og våre forbund har stor tro på opprettelsen av de [...]

Ba Stortinget høyre etter om særaldersgrenser og pensjonsrettar

Ragnhild Lied bad i dag Stortingets Arbeids- og sosialkomité gjere endringar på det regjeringa har [...]

Unio-sjefen går inn i regjeringens sysselsettingsutvalg

– Dette er et stort og viktig arbeid der Unio vil fokusere på tiltak som [...]

Ny IA-avtale sikrer sykelønnsordningen

Det var slett ikke sikkert at vi skulle bli enige om en ny IA-avtale. [...]