Kategoriarkiv: IA-avtale

Frokostseminar med partene i staten

På initiativ fra Unio, arrangerte partene i staten frokostseminar om emosjonelle belastninger i yrker som [...]

Mange nye endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar

Mange, nye endringer i arbeidsmiljøloven er en følge av regjeringens arbeid med innstillingen fra Fougner-utvalget [...]

Ansatte i flere yrker setter barn, elever og pasienter foran seg selv

Over 7500 sykepleiere, politi, lærere, barnehagelærere eller fysioterapeuter har i en helt ny forskningsrapport svart [...]

Tidligpensjonstillegg for «de slitne»

– Ikke alle arbeidstakere har lik mulighet til å kompensere for levealdersjustering. Det kan øke klasseskillet [...]

IA-prosjekt fikk sykefraværet ned i barnehagen

75 barnehager hadde spesielt høyt sykefravær i 2021. Bransjeprogrammet for barnehager fikk fraværet ned under [...]

Unio: Klokt å videreføre IA-avtalen

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år. [...]

Psykososialt sjukefråvær

Kan høgt sjukefråvær skuldast at vi har forsømt det psykososiale arbeidsmiljøet? Etter alt å døme [...]

Arbeidsmiljø handler om arbeid – sammen for et bedre arbeidsmiljø!

Mandag 7. desember kl. 9–10 inviterer IA-partene til et webinar hvor vi setter arbeidsmiljø på [...]

Bransjeprogrammene skal redusere sykefraværet og holde folk på jobben

– Vi er klare. Unio og våre forbund har stor tro på opprettelsen av de [...]

Ba Stortinget høyre etter om særaldersgrenser og pensjonsrettar

Ragnhild Lied bad i dag Stortingets Arbeids- og sosialkomité gjere endringar på det regjeringa har [...]