Her streiker Unio

Fra mandag 3. juni er totalt 3300 av våre medlemmer i streik i staten. Her er en oversikt over stedene vi streiker og antallet medlemmer som er tatt ut i streik.

Her er oversikt over våre arrangementer i forbindelse med streiken.

Oversikt over stedene vi streiker og hvor mange medlemmer som er tatt ut

I streik fra mandag 3. juni:

Les mer: Kraftig opptrapping av streiken mandag

VirksomhetAntall
Nav2
Skatteetaten5
Folkehelseinstituttet23
Finnmark politidistrikt9
Kripos35
Oslo politidistrikt225
Politidirektoratet11
Sør-Vest politidistrikt112
Politihøgskolen53
Sør-Øst politidistrikt49
Trøndelag politidistrikt27
Vest politidistrikt48
Økokrim20
Øst politidistrikt120
Meteorologisk institutt8
Riksantikvaren48
Nasjonalbiblioteket99
Samisk videregående skole23
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse5
Høgskolen i Østfold187
Høgskolen på Vestlandet84
Kunnskapsdepartementet23
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (MNBU)25
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)181
OsloMet – storbyuniversitetet31
Samisk Høgskole27
Universitetet i Bergen74
Universitetet i Oslo51
Universitetet i Stavanger86
Universitetet i Sørøst-Norge45
Totalt1736

I streik fra mandag 27. mai:

Les mer: Varsler betydelig streikeuttak i politiet og universitets- og høgskolesektoren

VirksomhetAntall
Nav8
Skatteetaten41
Finnmark politidistrikt9
Kripos10
Oslo politidistrikt80
Politidirektoratet9
Sør-Vest politidistrikt116
Sør-Øst politidistrikt89
Trøndelag politidistrikt26
Vest politidistrikt106
Økokrim10
Øst politidistrikt66
Sametinget/Samediggi17
Arkivverket38
Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio)11
Veterinærinstituttet13
Norges geologiske undersøkelse52
Samisk videregående skole18
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse6
Høyskolen på Vestlandet78
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (MNBU)47
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)324
OsloMet – storbyuniversitetet63
Universitetet i Bergen118
Universitetet i Oslo52
Universitetet i Stavanger84
Universitetet i Sørøst-Norge103
Totalt1594

I streik fra fredag 24. mai:

Les mer: Det kan bli streik i staten fredag 24. mai

VirksomhetAntall
Sametinget1
Arbeidstilsynet1
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (MNBU)1
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)6
Oslo politidistrikt2
OsloMet – storbyuniversitetet2
Sør-Øst politidistrikt1
Universitetet i Sørøst-Norge3
Øst politidistrikt2
Finnmark politidistrikt1
De samiske videregående skoler1
Totalt21