Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

10 prosent rabatt på 50.000 ferieboliger

Unio og Novasol har bedret medlemsfordelen for leie av ferieboliger.   Som medlem i et [...]

TBU justerer opp anslaget for prisveksten

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) justerte i dag opp KPI-anslaget for 2023 til 4,9 pst. [...]

Offensive ledere på inntektspolitisk konferanse

Unios forhandlingsledere etterlyste en mer ansvarlig og rettferdig lønnsutvikling på Unios inntektspolitiske konferanse onsdag. Unio-leder [...]

– Kjenner på en sterk uro

Seks år med nedprioritering, i lønnsoppgjør etter lønnsoppgjør, og en arbeidsgiver som undergraver lærerprofesjonen, gjør [...]

Samordningsfella: Har NAV skylda?

Før jeg nylig fylte 67 år, fikk jeg et hyggelig brev fra NAV. Det fikk [...]

TBU: Frontfaget gjelder kun for noen, ikke for alle

TBU-tallene viser at frontfaget kun gjelder for noen, ikke for alle. For tredje år på [...]

Ny medlemsrekord i Unio!

Det er nå om lag 400 000 medlemmer i Unios 14 forbund. Så mange har [...]

Nye SSB-tall bekrefter at frontfagsmodellen ikke virker

SSBs foreløpige nasjonalregnskapstall for årslønnsvekst i 2022 er på 4,4 prosent. Dette er 0,7 prosentpoeng [...]

Unios forhandlingssjef inn i regjeringsoppnevnt utvalg om frontfagsmodellen

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere om utviklingen i økonomien svekker [...]

Hvem skal ha særaldersgrense?

Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere særaldersgrensene. Arbeidsgruppa har fått frist til [...]