Spekter-oppgjøret i mål for Unio

Unio og Spekter kom i dag til enighet i fase 3-forhandlingene. Oppgjøret har vært gjennomført både sentralt og lokalt.

– Frontfagsmodellen skaper problemer for den lønnsøkninga som er nødvendig for å rekruttere og beholde, men innenfor disse fastlagte strukturene så er oppgjøret akseptabelt samlet sett, sier forhandlingsleder Lill Sverresdatter Larsen i Unio Spekter.

– Det har vært gode lokale prosesser som har bidratt til enigheten. De tillitsvalgte langt framme i virksomhetene lokalt har gjort en viktig innsats for å komme i mål, sier Sverresdatter Larsen.

Protokollene finner du her:

Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenstkomstområde 10 (Helseforetak med sykehusdrift) i Spekter-området.

Avsluttende sentrale forhandlinger om overenskomst i overenstkomstområde 13 (Sykehus med driftsavtale) i Spekter-området.