Enighet mellom NSF og Spekter

Det ble i kveld enighet i tariffoppgjøret for sykehusene mellom Norsk Sykepleierforbund og Spekter.

– Oppgjøret sikrer alle våre medlemmer i sykehusene en økning i lønna på minst 22 000 kroner. I tillegg skal det gjennomføres lokale forhandlinger, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund.

Riksrevisjonens rapporter og Nasjonal helse- og samhandlingsplan synligjør et stort behov for å beholde sykepleierkompetanse. Dette er en stor samfunnsoppgave som er politikere og arbeidsgiveres ansvar.

– Sykepleiermangelen i sykehusene er stor, og vil øke i årene framover. Det er avgjørende å beholde og rekruttere flere sykepleiere for å redusere ventetidene og gi pasientene trygg behandling. Lønn er et viktig virkemiddel for å få til dette. Her må lokal arbeidsgiver også være sitt ansvar bevisst, sier Sverresdatter Larsen.

Partene anerkjenner at det lokalt kan være ulike utfordringer og behov som må løses for å sikre pasientene og befolkningens behov for helsetjenester. Derfor er det enighet om å gjennomføre lokale forhandlinger på B-delsnivå for første gang siden 2016. Partene oppfordrer til å prioritere erfarne sykepleiere, jordmødre og sykepleierledere i de lokale forhandlingene.

– Vi har store ambisjoner for de lokale forhandlingene. Det er et formidabelt behov for vår kompetanse, og det må vise seg i resultatene ute i helseforetakene. Et endelig resultat av oppgjøret er ikke klart. Det er heller ikke godkjent før de lokale forhandlingene ses samlet i avsluttende forhandlinger mellom partene, sier Sverresdatter Larsen.

Det er også enighet om forbedringer i kvelds- og nattillegget for dagarbeidere. De vil nå få samme tillegg som turnusarbeidere i sin virksomhet for arbeid etter kl. 17.00.

Les mer på NSFs nettsider