Tidligpensjonstillegg for «de slitne»

– Ikke alle arbeidstakere har lik mulighet til å kompensere for levealdersjustering. Det kan øke klasseskillet blant pensjonistene, sier Erik Orskaug, spesialrådgiver i Unio.

 

Pensjonsreformen fosser videre, vi begynner å merke effektene av levealdersjusteringen.

I et Unio-notat skriver Erik Orskaug at arbeidsgiverne må ta ansvaret for arbeidsmiljø og tilrettelegging på den enkelte arbeidsplass på alvor om folk skal klare å stå lenger i arbeid.

– Men vi trenger også pensjonsordninger som bedre tar vare på «de slitne», sier Orskaug.

Sliter-ordning kan presse seg på

I notatet går Unios spesialrådgiver igjennom flere av de tidligpensjonsordninger og typer tidligpensjons-tillegg som finnes. Det nylig fremforhandlede særalderspåslaget for de som har særaldersgrense framstår som en god ordning sammenliknet med Sliter-ordningen i privat sektor.

– Like fullt tror jeg en sliter-ordning i Folketrygden vil presse seg fram for de som må gå av tidlig og ikke fanges opp av dagens særaldersgrenser. Noen har hatt så store belastninger i yrket at helsa er dårlig, men ikke «dårlig nok» til at det gir uføretrygd. De andre nordiske landene har måttet innføre slike ordninger. Også hos oss må disse fanges opp av et solidarisk tidligpensjons-tillegg, sier Erik Orskaug.

 

Les notatet her