Unios notatserie

Unios notatserie gir bakgrunn og kommentarer til aktuelle faglige og politiske spørsmål. Her trykker vi også Unios syn i viktige høringssaker og våre innspill i forbindelse med statsbudsjett mv.

2024

4/2024: Medlemmer og yrkesaktive i LO, Unio, YS og Akademikerne og de fem største forbundene i hver hovedorganisasjon

3/2024: Trygdedrøftingene 2024

2/2024: Unios innspill til regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett 2024 og Kommuneproposisjonen 2025

1/2024: Unios innspill til regjeringen Støre i forkant av statsbudsjettet for 2025

2023

5/2023: Pensjon for slitne arbeidstakere

4/2023: Unios kommentarer til regjeringen Støres forslag til statsbudsjett for 2024

3/2023: Trygdedrøftingene 2023

2/2023: Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett 2023 og Kommuneproposisjonen 2024

1/2023: Unios innspill til regjeringen Støre i forkant av 2024-budsjettet

2022

4/2022: Unios kommentarer til Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023

3/2022: Trygdedrøftingene 2022

2/2022: Unios kommentarer til Revidert budsjett 2022 og Kommuneproposisjonen 2023

1/2022: Unios innspill til regjeringen Støre i forkant av 2023-budsjettet

2021

5/2021: Unios notatserie nr. 5 2021: Kommentarer til statsbudsjettforslaget for 2022

4/2021: Før statsbudsjettet 2022 (og stortingsvalget 2021)

3/2021: Trygdedrøftingene 2021

2/2021: Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett 2021 og Kommuneproposisjonen 2022

1/2021: Før tariffoppgjørene 2021

2020

9/2020: Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2022-budsjettet

8/2020: Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021

7/2020: Før statsbudsjettet 2021

6/2020: Trygdedrøftingene 2020

5/2020: Medlemmer og yrkesaktive i LO, Unio, YS og Akademikerne og de fem største forbundene i hver hovedorganisasjon

4/2020: Om å ta ut folketrygd ved 67 år og fortsette i jobb – virkninger av samordningsreglene i offentlig tjenestepensjon

3/2020: Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett 2020 og Kommuneproposisjonen 2021

2/2020: Finanspolitiske tiltak i forbindelse med korona-pandemien

1/2020: Korona unntakstilstand

2019

5/2019: Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2021-budsjettet

4/2019: Før statsbudsjettet 2020

3/2019: Trygdedrøftingene 2019

2/2019: Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett 2019 og Kommuneproposisjonen 2020

1/2019: Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2020-budsjettet

2018

3/2018: Unios krav i forkant av statsbudsjettet 2019

2/2018: Trygdedrøftingene 2018

1/2018: Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett 2018 og Kommuneproposisjon 2019

2017

5/2017: Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018

4/2017: Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett 2017 og Kommuneproposisjonen 2018

3/2017: Trygdedrøftingene 2017

2/2017: Ny nedgang for alderspensjonistene

1/2017: Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2018-budsjettet

2016

9/2016: Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017

8/2016: Cappelen-utvalget

7/2016: Innskuddspensjon – arbeidsgivers drøm

6/2016: Trygdedrøftingene 2016

5/2016: Unios kommentarer til Revidert budsjett 2016 og Kommuneproposisjonen 2017

4/2016: Regjeringen vil ikke forhandle offentlig tjenestepensjon

3/2016: Hvor høy avkastning bør det forutsettes i innskuddspensjon?

2/2016: Produktivitet II

1/2016: Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2017-budsjettet

2015

6/2015: Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016

5/2015: Produktivitet – Unios høringssvar i forbindelse med Produktivitetskommisjonens innstilling

4/2015: Trygdedrøftingene 2015

3/2015: Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett 2015 og Kommuneproposisjonen 2016

2/2015 Realinntektsnedgang for alderspensjonister og minstepensjonister

1/2015: Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2016-budsjettet

2014

6/2014: Offentlig tjenestepensjon målt mot andre tjenestepensjonsordninger

5/2014: Unios kommentarer til Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015

4/2014: Handelsavtaler og handel med tjenester

3/2014: Trygdedrøftingene 2014

2/2014: Unios kommentarer til regjeringens forslag til Revidert budsjett for 2014 og Kommuneproposisjonen for 2015

1/2014: Unios innspill til regjeringen Solberg i forkant av 2015-budsjettet

Fredrik Haugen
sjeføkonom