Presentasjonene fra VOK 2022

Unios verneombudskonferanse (VOK 2022) fant sted 1.–2. november på Scandic Ambassadeur Hotel i Drammen. Her er presentasjonene.

Program dag 1, tirsdag 1. november

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljøarbeid i Unio
Henrik Dahle, fagsjef Unio

E-læringskurs i arbeidsmiljøarbeid for tillitsvalgte
Ingri Litleskare, seniorrådgiver Arbeidstilsynet

Verneombudets rolle – også sett i et historisk perspektiv
Nina Berg, statsviter og tidligere forsker på arbeidslivet, nå seniorkonsulent ved Arbeidsmiljøsenteret

Emosjonelt belastende arbeid – hva er det, og hva kan gjøres?
Sigrid Engen, daglig leder i Arbeidsmiljøsenteret

Program dag 2, onsdag 2. november

Trusler og vold i arbeidslivet
Hanne Eivindsen og Katrine Gylthe Berget, seniorinspektører Arbeidstilsynet

Hovedverneombudet sin rolle i et varslingsutvalg
Lise Moe Kristiansen, sentralt hovedverneombud i Fredrikstad kommune

Verneombudets rolle i det rusforebyggende arbeidet
Camilla Lynne Bakkeng, fagleder Akan

Bygg, nybygg og rehabilitering
Gøril Wang Larsen, koordinerende hovedverneombud i Bærum kommune

Reforhandlingen av IA-avtalen – hva vet vi så langt?
Geir Lyngstad Strøm, seniorrådgiver Unio