A2-forhandlingene utsatt

Norsk Sykepleierforbund var i dag i møte med Spekter om A2-forhandlingene. Partene ble enige om en utsettelse av forhandlingene til 30. mai. Tirsdag ble Unios ulike forbund enige med Spekter om de sosiale bestemmelsene for sykehusene, A1-forhandlingene.