Unio fronter det psykososiale arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøet på de fleste norske arbeidsplasser er jamt over godt. Trivselen er høy. Men på et område har vi forsømt oss. Det psykososiale arbeidsmiljøet henger etter.

Regelverket er for lite konkret både når det gjelder forebygging og oppfølging. Det rammer mange arbeidstakere, særlig de som jobber for og med mennesker. Derfor går Unio i front for å ruste opp denne delen av arbeidsmiljøpolitikken.

I denne ytringen fra bedriftssykepleierne i Norsk sykepleierforbund skriver de at det må bli slutt på at psykososiale belastninger og hendelser på arbeidsplassen sees på som et individproblem når det faktisk er en arbeidsmiljøutfordring.

– Hendelser på arbeidsplassen er ikke et privat problem som den enkelte selv skal ordne opp i. Det er et arbeidsmiljøanliggende som man må forebygge og håndtere sammen, skriver innleggsforfatterne Ingrid Mjanger Thorsnes, Rigmor Farsund Moe og Sigrid Elin Utne.

Det er Unio helt enig i.

Les mer i Unio Perspektiv.