Flere studentplasser krever flere studentboliger

– Det er positivt at regjeringen legger til rette for flere studenter ved universiteter og høyskoler i en tid med rekordhøy søkning. Men da er det rart at ikke veksten i studieplasser fører til en tilsvarende satsing på studentboliger, sier Unio-studentenes leder Sigrid Husøy Larsen.

 

I neste års budsjett foreslår regjeringen bevilgninger til 1650 hybelenheter.

– Dette er langt fra tilstrekkelig, ikke minst med tanke på økningen i antallet studenter. Vi har i flere år spilt inn at bevilgningene til studentboliger må økes. Vi har forventninger til at en ny regjering følger opp sine mål om å forbedre boligsituasjonen for studentene. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tydelige mål om å øke antallet studentboliger. Vi skal følge nøye opp når den nye regjeringen er på plass, forsikrer Husøy Larsen.

Hun mener Regjeringen Solberg skuffer nok en gang når det gjelder studiestøtten.

– Heller ikke i forslaget til neste års budsjett vil studentene få bedret sin kjøpekraft. Mulighet for heltidsstudier er langt unna. Nå må vi sette vår lit til den nye regjeringen, sier hun.

– Arbeiderpartiet vil øke studiestøtten og Senterpartiet vil øke studentenes kjøpekraft. Dette er tydelige signaler om at studiestøtten må økes, og vi gir oss ikke før vårt krav om en studiestøtte på 1,5 G er på plass, slutter Sigrid Husøy Larsen.